Hedersdoktorer

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid, där universitetets fakulteter belönar och hedrar dem som under året avlagt doktorsexamen. Vid samma tillfälle hyllas andra framstående personer som utses till hedersdoktorer. De nya doktorerna hedras med de yttre tecknen på doktorsvärdigheten: diplom, ring, hatt eller lagerkrans – lärdomens insignier.

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka bilden av LTH som en framstående, modern och professionell högskola som skapar – till nytta för världen. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. Hedersdoktor vid LTH kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte.

Hedersdoktorer 2019


José van Dijck

Professor José van Dijck utses till hedersdoktor för sina framstående insatser i gränslandet mellan teknik och samhällsvetenskap.


”Utifrån ett humanistiskt perspektiv belyser van Dijck de digitala systemens samhälleliga sammanhang. Med god insikt i tekniska och ekonomiska förutsättningar analyserar hon det samhälle som skapas på och genom de globala digitala plattformarna, och ger nya perspektiv på frågor som berör artificiell intelligens, etik och den komplexa relationen mellan nyheter, sociala medier och mänskliga aktörer.”

 

Tord Kjellström

Professor Tord Kjellström utses till hedersdoktor för framstående forskning och engagerad kunskapsspridning inom områden som berör klimat, miljö och global hälsa.


”Kjellström har arbetat för WHO, Sida och andra organisationer i frågor om rättvis hälsa. Hans pionjärarbete om tungmetallers hälsoeffekter har omsatts i globala rekommendationer och nationell arbetsmiljölagstiftning. Kjellströms pågående forskning rör klimatförändringar ur ett folkhälso- och samhällsekonomiskt perspektiv, genom studier av hur arbetsförhållanden, hälsorisker och produktivitet påverkas av ökad värmeexponering.”

 

Arne Staby

Dr Arne Staby utses till hedersdoktor för sitt internationellt framgångsrika och strategiskt viktiga arbete inom ämnesområdena biologiska läkemedel och bioteknologi.


”Staby är en centralgestalt i det internationella forskarsamhället och arbetar med globala läkemedelsföretag för ökad säkerhet och tillgänglighet av biologiska läkemedel. Hans mångåriga engagemang i samarbetet med LTH har haft mycket stor betydelse för forskningen inom området. Genom att tydligt kommunicera Lunds universitets/LTH:s forskning har Staby verkat som ambassadör för universitetet och fakulteten inom de viktiga områdena Life Science och läkemedelsproduktion.”

LTH:s styrelse utser hedersdoktorer

Det är LTH:s styrelse som fattar beslut om att utse hedersdoktorer. Vilka kriterier som gäller kan du läsa mer om här. Hedersdoktorerna promoveras sedan i Lunds domkyrka vid Lunds universitets doktorspromotion, som är årets stora akademiska högtid.

Frågor om utnämningarna besvaras av
Beatrice Nordlöf
046 - 222 71 90

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-31