Forskning i korthet

På LTH finns ca 75 ämnesområden som är knutna till någon av våra 18 institutioner (fetade). 

 Hitta en forskare eller anställd vid LTH

 

 

A
Arkitektur och byggd miljö
Atomfysik

B
Bebyggelsevård
Biofysikalisk kemi
Bioteknik
Biomedicinsk teknik
Boende och bostadsutveckling (HDM)
Brandteknik 
Bygg- och miljöteknologi 
Byggnadsfysik
Byggnadskonstruktion
Byggnadsmaterial
Byggnadsmekanik
Byggproduktion
Byggvetenskaper

C
CERTEC - Avdelningen för rehabiliteringsteknik

D
Datavetenskap
Designvetenskaper

E
Elektro- och informationsteknik
Elektrovetenskap
Energi och ByggnadsDesign
Energihushållning
Energivetenskaper
Ergonomi och Aerosolteknologi

F
Fasta tillståndets fysik
Fastighetsvetenskap
Formlära
Fysik
Förbränningsfysik
Förbränningsmotorer
Förpackningslogistik

H
Hållfasthetslära

I
Immunteknologi
Industridesign
Industriell elektroteknik och automation
Industriell produktion
Industriell näringslära och livsmedelskemi
Informationsteknologi
Installations- och klimatiseringslära

K
Kemi
Kemiteknik
Konstruktionsteknik
Kraftverksteknik
Kärnfysik

L
Livsmedelsteknik

M

Maskinelement
Maskinkonstruktion
Maskinteknologi
Matematik
Matematikcentrum 
Matematisk fysik
Matematisk statistik
Materialteknik
Mekanik
Miljö- och energisystem
Miljöpsykologi

N
Numerisk analys och beräkningsteknik

O
Organisk kemi

P
Polymer- och materialkemi
Produktionsekonomi
Projekteringsmetodik

R
Reglerteknik

S
Strömningsteknik

T
Teknik och samhälle
Teknisk akustik
Teknisk analytisk kemi
Teknisk ekonomi och logistik
Teknisk geologi
Teknisk logistik
Teknisk mikrobiologi
Teknisk vattenresurslära
Telekommunikationssystem
Teletrafiksystem
Tillämpad biokemi
Trafik och väg

U
Urbana studier
Utlandsbyggande

V
Värmeöverföring

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-03-01