Läs- och skrivstöd

 

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsvariation kan du få hjälp av biblioteket med att:

 

  • få ett nedladdningskonto för att ladda ner talböcker från MTM
  • få information om talsyntesprogrammen EasyReader, ReadHear Mac och TorTalk
  • få förlängd lånetid på kursböcker

Mer info finns i guiden Läs-och skrivstöd på Libguides webbplats

 

Kontakta bibliotekarie Jessica Nilsson

Kontakta bibliotekarie Ann-Catrin Johansson

LTH:s samordnare, som kan hjälpa till med övrigt pedagogiskt stöd, finns på Sölvegatan 29, Genetikhuset.
Här finns en karta till pedagogiskt stöd på hitta.se 


Kontakta LTH:s samordnare för läs-och skrivstöd Christina Rowa

Guiden läs- och skrivstöd

Lyssna på kursboken i mobilen

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-04-08