lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Läs- och skrivstöd

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsvariation kan du få hjälp av biblioteket med att:

 

* få ett nedladdningskonto för att ladda ner talböcker från MTM

* få information om talsyntesprogrammen EasyReader, ReadHear Mac och TorTalk

* få förlängd lånetid på kursböcker
Mer info finns i guiden Läs-och skrivstöd


Kontakta bibliotekarie Ann-Catrin Johansson

LTH:s samordnare, som kan hjälpa till med övrigt pedagogiskt stöd, finns på Sölvegatan 29, Genetikhuset. Här finns en karta till pedagogiskt stöd. 

Kontakta LTH:s samordnare Christina Rowa

Page Manager: