Brandingenjörsutbildning

210 högskolepoäng  •  3,5 år  •  Brandingenjörsexamen