lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Belönad för tredje uppgiften

2008-05-12

Lars Olsson, en kämpe för tredje uppgiften.

Lars G Olsson, universitetslektor på Institutionen för elektro- och informationsteknik, fick i måndags det första av Folkuniversitetets stipendier till minne av Hans-Uno Bengtsson. Priset utdelades i Botaniska trädgården av prof Bengt E Y Svensson och innebar förutom 20.000 kron or ett diplom tecknat av Ploski och ett Newtonskt fallfruksträd (Beuty of Kent). Bleckhornen musicerade.

Stipendiet motiveras med 25 års arbete – vid sidan av den vanliga lärargärningen – med att entusiasmera såväl skolungdom som den breda allmänheten för teknik och naturvetenskap.

Lars Olsson läste ett tacktal där han bl a berättade sina kontakter med Hans-Uno Bengtsson sedan 1995. Inte minst imponerades Lars av Hans-Unos förmåga att hitta på poetiska namn på föreläsningarna. De två delade även intresset för kammarmusik.

Våren 2007 fick Lars frågan om han ville vara med i ”Den ofölikneliga nyttans tjänst” under Linnéåret och tala över ämnet: ”Om möjeligheten at förekomma åskans skadeliga verkningar”, formulerat efter Torbern Bergmans inträdestal till Kungliga Vetenskapsakademien 1764.

Detta skickade ut Lars på en tidsresa som landade i åskexperiment i ett dockskåp hos Experimentörerna.

Lars förklarade sig glad och tacksam över uppmärksamheten och att den tredje uppgiften faktiskt upphöjts till andra plats.

– Jag kom till LTH 1965 och sedan har jag inte kommit längre, konstaterar pristagaren som blev civilingenjör 1973 och disputerad doktor 1980.

Intresset för populärvetenskap väcktes i samband med att Lars hamnade i en rekryterings­grupp inför Teknikens dag, men redan innan dess ha de han medverkat i makarna Forkmans verksamhet bland barn. Han föreläste där om sådant som hur televisionen fungerar.

Han har senare gett sommarkurser i elektronik för flickor, handlett gymnasielever i forskning, gjort ett stort arbete under elva år i den rikstäckande tävlingen Teknikåttan, tagit emot ett 50-tal praoelever från hög- och mellanstadiet, gjort ett teknik­projekt med Fågelskolan i Lund, föreläst populärt för allmänheten hos Folkuniversitetet tillsammans med bl a just Hans-Uno Bengtsson och deltagit i Teknikens dag sedan 1994. Nu är han en av eldsjälarna bakom ”Experimentörerna”. Han har också deltagit i National­encyklopedin och ingår i LTH-nytts redaktionskommitté.

 

Foto: Mats Nygren

 

Mats Nygren