lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Låna

För att låna böcker vid Lunds universitets bibliotek (LUB) måste du aktivera ditt LU-kort att fungera även som bibliotekskort. Lånekortet gäller vid samtliga bibliotek vid universitetet. Ansök online om att aktivera ditt LU-kort.

LUB har så kallad öppen lånetid vilket innebär att du får låna en bok i ett halvår om du är student och ett år om du är forskare. Efter fyra veckor kan dock någon ställa sig i kö på boken och du får då ett mail om att du måste återlämna den. Kontakta biblioteket om du vill förnya efter att den öppna lånetiden upphört. För kurslitteratur är lånetiden begränsad till två veckor, men om det inte är kö kan du själv förnya lånet i bibliotekskatalogen Lovisa.

Du kan återlämna dina böcker på vilket bibliotek inom LUB som du vill och du kan få dina böcker skickade till valfritt bibliotek för upphämtning. Finns inte den bok du önskar inom LUB kan du beställa den via fjärrlån. Du kan också lämna den som förslag till inköp.