"Klimatförändringar innebär också oberäknelighet"

En naturolycka kommer sällan ensam, säger LTH:s nya professor i brand och miljö i nya numret av LTH-nytt, där hon berättar om lärdomar efter fjolårets stora bränder. Från och med i sommar kommer Margaret Mc Namee bland annat att leda ett internationellt projekt med målet att ta fram metoder för att förutsäga samtidiga naturolyckor och ge stöd till beslutsfattare kring nödvändig förmåga.

Berättat för: Tiina Meri – Publicerad den 2 July 2019

FORSKARJAGET | TILL NYTTA FÖR KLIMATET

Efter fjolårets bränder stod det klart att Sverige inte var tillräckligt rustat inför svåra skogsbränder. Sedan i fjol har förmågan ökat, bland annat genom MSB:s inköp av mobilutrustning. Nu görs större satsningar på forskning kring naturolyckor – med perspektiv som utgår från att en naturolycka sällan kommer ensam.

Det Sverige lärde av skogsbränderna 2018 är intressant i ett internationellt sammanhang, även om vi är noviser i skogsbränder. Jag ser att forskning kan leda till att vi lär av andra länder, och att omvärlden kan dra nytta av kunskapen som byggts i Sverige om bland annat skogsbränder i glesbygd.

Klimatförändringar innebär inte bara att temperaturer stiger. Vad som väntar är så kallad vädervolatilitet med fler extrema väderfenomen. Vi kan behöva ta hand om fler och större naturolyckor i framtiden – ibland samtidigt.


Margaret McNamee 

professor i brand och miljö, LTH

 

FAKTA | Margaret Mc Namee

Margaret McNamee har nyligen tillträtt en ny professur i brand och miljö vid Avdelningen för brandteknik. Hennes fokus är brand ur ett hållbarhetsperspektiv: Hur påverkar bränder miljö, ekonomi och samhälle? Hon kommer bland annat leda ett internationellt projekt med målet att ta fram metoder för att förutsäga så kallade multipla naturolyckor och ge stöd till beslutsfattare kring nödvändig förmåga i olika scenarier. 

 

Läs nya LTH-nytt, nr 2 2019:  "Klimathopp – finns det?"

Läs mer om LTH | Till nytta för klimatet