Industridesign

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Konstnärlig kandidatexamen

Urval till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall lösas, och vara inkommen till LTH senast sista ansökningsdag. Hemuppgiften för 2020 publiceras på denna hemsida cirka 15 februari. 

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

Viktiga datum 

  • Senast 15 april: ansökan på antagning.se 
  • Senast 15 april: hemuppgiften ska vara inkommen till LTH 
  • 15 - 16 juni: provdagar vid Industridesignskolan i Lund

Hemuppgift 2020

Hemuppgift 2020 (PDF, 1,49 MB) Uppdaterad 2020-04-07 med anledning av Covid-19

Tidigare års hemuppgifter

Information om antagning till programmet med anledning av Covid19

Digital inlämning av hemuppgiften industridesignutbildningen 2020.

Med anledning av Covid-19 utbrottet tar vi från och med nu emot hemuppgiften i form av uppladdade bilder. 

Följ instruktionerna för hemuppgiften

Om du redan har hunnit skicka in din fysiska hemuppgift per post, hör av dig till hemuppgift_ID@lth.lu.se Den kommer givetvis att beaktas.

Kom ihåg att anmäla dig på antagning.se 

Riktad information om provdagarna i juni kommer att skickas till de sökande allt eftersom. 

Lycka till med din hemuppgift!