Industridesignutbildning kandidat och master

180+120 högskolepoäng  •  3+2 år  •  Kandidat och Masterexamen

Antagning till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall lösas, och vara inkommen till LTH senast sista ansökningsdag. Hemuppgiften för 2019 publiceras på denna hemsida ca 15 februari. 

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

Hemuppgift 2019

Tidigare års hemuppgifter

Viktiga datum 2019

Senast 15 april: ansökan på www.antagning.se

Senast 15 april: hemuppgiften ska vara inkommen till LTH

17 - 18 juni: provdagar vid Industridesignskolan i Lund