lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

LTHs ledning

Per Warfvinge, Fredrik Palmqvist, Annika Mårtensson, Annika Olsson, Viktor Öwall, Charlotta Falvin (styrelseord-förande), Beatrice Nordlöf och Erik Swietlicki.

 

Viktor Öwall
rektor
046-222 94 69
070-922 37 87
viktor.owall@rektor.lth.se

Annika Mårtensson
prorektor, med särskilt ansvar för utbildning
046-222 73 59
annika.martensson@kstr.lth.se

Annika Olsson
vicerektor för samverkan och innovation
046-222 97 34
070-522 45 69
annika.olsson@plog.lth.se

Erik Swietlicki, vicerektor för forskning
046-222 96 80
070-992 45 12
erik.swietlicki@nuclear.lu.se

Per Warfvinge
vicerektor för internationella frågor
046-222 36 26
per.warfvinge@chemeng.lth.se

Fredrik Palmqvist
kanslichef, planering och uppföljning
046-222 88 98
070-584 33 81
fredrik.palmqvist@rektor.lth.se

Beatrice Nordlöf
Avdelningschef Ledningsstöd
046-222 71 90
beatrice.nordlof@rektor.lth.se

 

Postadress
LTHs kansli, Box 118
22100 LUND

Besöksadress
Kårhuset, John Ericssons väg 3