Ledning och organisation

LTH är en fakultet inom Lunds universitet. LTH:s verksamhet leds av LTH:s styrelse som är det högsta beslutande organet. Styrelsen har ett samlat ansvar inför Lunds universitets rektor för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom LTH.

Rektor vid LTH är fakultetens chef och företräder fakulteten inom och utom universitetet. LTHs rektor ska verka för att forskning och utbildning inom fakulteten bedrivs med hög kvalitet och främja samverkan med det omgivande samhället. LTHs rektor ansvarar för fakultetens löpande verksamhet.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-31