lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hemuppgift

Anvisningar för namnsedeln

Din identitet måste vara anonym när din hemuppgift blir bedömd. Därför skall du ange en valfri kod och ett valfritt motto i uppladdningsformuläret nedan samt skriva dem väl synligt längst ner till höger på varje sida av själva hemuppgiften. Du skall inte skriva ditt namn på själva hemuppgiften utan bara i formuläret! Vilken kod och vilket motto du använder spelar ingen roll.  De är bara till för anonymisering av din hemuppgift.

 

 Om du har frågor, kontakta hemuppgift_ID@lth.lu.se

Hur du laddar upp bilderna av din hemuppgift - förtydligande 200407

Förtydligande instruktioner för uppladdning av bilder.

Tillägg  200407 
För inlämning av hemuppgiften, gäller att du ska fotografera din hemuppgift och ladda upp bilderna på www.lth.se/utbildning/industridesign/hemuppgift/
När du laddar upp dina bilder, döp varje bild enligt följande format:
UppgiftX_sidaX_kod_motto
Exempel: Uppgift1_sida1_0000_maxtreord

 

Uppgift 1
Vi lever i en föränderlig värld. Nya behov uppstår som en konsekvens av förändringen.  Kan du beskriva ett behov av daglig karaktär för en av dig vald målgrupp som du tror kan komma att finnas om 3 år. Med det behovet som utgångspunkt, utveckla en produkt som bidrar till att uppfylla det.
Gör din bildpresentation så illustrativ att ingen text behövs.  Du får bara använda handtekniker, exempelvis pennor, markers, akvarell osv.

Tillägg 200407 
Uppgift 1. utförs på max en A3 sida som fotograferas eller scannas för uppladdning.


Uppgift 2
Använd vitt papper för att skapa en tredimensionell struktur, form eller rumslighet.
Använd inte tejp, lim eller annat fästmaterial. Inget annat material än papper får användas.

Tillägg200407
Uppgift 2. fotograferas och redovisas på max en A3 sida. Här finns möjlighet att göra ett kollage av flera bilder så länge dessa redovisas på max en A3 sida.


Uppgift 3 – Fri uppgift
Uppgiften är fri och ger dig chansen att visa din förmåga som blivande industridesigner.
Du väljer själv vad du vill visa.
Du får välja vilken teknik du vill, exempelvis skisser, datorbilder, foton, kollage etc.

Tillägg200407
Du kan antingen skapa något nytt, montera något du gjort tidigare, ta bilder av objekt du gjort etc.
Uppgift 3. Du får använda dig av minst en och högst tre A3-sidor utan text. Här finns möjlighet att göra ett kollage av flera bilder så länge dessa redovisas på max tre A3 sidor.

 

 

 

 

Har du redan hunnit skicka din fysiska hemuppgift per post, så kan du bortse från dessa instruktioner. Den kommer att beaktas. Skicka ett e-postmeddelande till hemuppgift_ID@lth.lu.se om du har skickat en fysisk hemuppgift så att vi kan bevaka det.

Bilderna på din hemuppgift ska vara uppladdade senast den 15 april

Hemuppgift_ID

Page 1
* = Obligatoriska fält

Obs. Döp samtliga bilder enligt följande format:
Uppgiftx_sidax_kod_motto
t.ex. Uppgift1_sida1_0000_maxtreord

Sidansvarig: