Konsten på LTH

LTH har flera magnifika och unika konstverk på sitt campus, bland dem Sverige största skulpturanläggning, en fontän som blivit skulptur samt en målning som kallats ”ett av efterkrigstidens främsta konstverk”. LTH är fullt av vacker och fascinerande konst.

Tar man en konstrunda på LTH:s campus lägger man märket till flera monumentala konstverk. Över E-huset ser man en del av Olle Bonniérs skulptur Healing the earth.

”Bumerangen” eller ”membranet” är sammankopplat med verket på E-husets innergård. Den singeltäckta gården nedanför luftmembranet inrymmer tre delar: en spiralformad stensättning i oval form, en jordvall och ett svart svävande stenmembran av diabas som doppar spetsen i en svart bassäng där vattnet rör sig med små, turbulenta rörelser. De fyra elementen, i ett kretslopp i rörelse mellan jord och himmel. Detta lär vara Sveriges största skulpturanläggning.


LTH-byggnadernas arkitekt Klas Anshelm är representerad med två skulpturer på campus, varav den ena är en fontän som inte fungerade och den andra ett matematiskt uttryck.

Med LTH-fontänen och genom att utnyttja Pålsjö gamla dammar skapade Klas Anshelm och Arne Jones en brännpunkt i LTH-området, som en pendang till Helgo Zettervalls granitfontän i Lunds universitets gamla campus i söder. Fontänen kom dock inte att fungera som tänkt och förföll i många år tills man i mitten av 1990-talet monterade ner glasskivorna och förvandlade fontänen till en skulptur som binder samman sjön Sjöns två dammar.

Klas Anshelm har även ritat stålskulpturen Trådmodell av trancendental regelyta framför Matematikcentrum. Den är troligen inspirerad av en geometrisk modell som finns i Matematikcentrums samlingar men som inte är helt korrekt återgiven efter sin matematiska förlaga. 


Vid Kårhuset möter vi
ett slags lundensiskt Stonehenge, den tyngst vägande skulpturutsmyckningen i Lund sedan Domkyrkan byggdes under 1100-talet. Jørgen Haugen Sørensens tre kraftfulla granitskulpturer med namnen Skeppet, Väggarna och Vikten väger tillsammans cirka 83 ton. De är tre vertikala skulpturer av ljusgrå portugisisk granit, som liksom ringar in Kårhusets amfiteater med dess gradänger.


Rör vi oss mot A-husets södra entré så möter vi Carl Boutards Into The Wild som består av två platsspecifika bronsskulpturer. I den ena har tre grankvistar stått modell till den cirka fyra meter höga bronsskulpturen. Den andra skulpturen har haft ett torkat avokadoskal som förlaga. Den är en halv meter hög och står vid ingången till utställningshallen.

I en kommentar till sitt arbete skriver konstnären om hur studiet och förstorandet av naturens former har “blivit ett sätt att färdas till en plats som inte skapats av människan”.


I V-husets foajé hängde i nästan 50 år ett av Sveriges viktigaste konstverk, Cadillac Eldorado. Tavlan som målades av John E Franzén är 6,45 meter lång och föreställer en lila Cadillac inspirerad av popkonst. 1967 köptes målningen in av Statens konstråd till LTH. Där hängde den i V-husets foajé fram till 2016 då den värderades till 17 miljoner kronor.

Efter värderingen gjordes bedömningen att LTH inte var den bästa och säkraste platsen för en så dyrbar målning. Målningen hade också märkts av tidens tand. Den hade fått kaffefläckar, krackeleringar och färgbortfall. Statens konstråd beslöt att Cadillac Eldorado måste konserveras för att undvika fler skador och även flyttas till Stockholm så att fler ska kunna ta del av det vackra och konstnärligt betydelsefulla verket.

Som ersättning fick LTH ett digitalt tryck, som enligt John Franzén ligger väldigt nära originalet, att hänga i V-huset. Replikan är gjord före konserveringen, alltså med kaffefläckar och allt, samt signerad av konstnären som närvarade vi återinvigningen. 


Som en kommentar till Cadillac Eldorado
möter oss även Tiril Hasselknippes skulpturgrupp i polyester och stål – Surfboards – i foajén sedan 2016.  

De båda konstverken i V-huset berättar en historia om populärkultur, fordon och Kalifornien. De har rötterna i en gemensam tradition – med femtio års mellanrum.

Detta är ett axplock av konstverken på LTH. Fler verk och konstnärer är representerade i olika LTH:s byggnader och en del nämns i konstnärsporträtten här under.