LTH:s styrelse

LTH:s styrelse har ett samlat ansvar för hela verksamheten inom området, omfattande utbildning, forskning, utvecklingsarbete och information samt administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, tjänster, personal, kontaktverksamhet mm enligt föreskrifter i lag och författning samt universitetsstyrelsens eller universitetets rektors delegation. 

Styrelsen beslutar om: 

 • Övergripande mål och strategier för LTH:s verksamhet.
 • Viktiga organisatoriska frågor.
 • Budget samt fastställa redovisning av verksamhetens resultat.
 • Utseende av hedersdoktorer.
 • Fastställande av rutiner för beredning av beslut om antagning till utbildning på forskarnivå. Denna beslutsrätt får ej delegeras vidare.
 • Anhållan om inrättande av utbildningsprogram.
 • Inrättande och avskaffande av ämne för utbildning på forskarnivå. 
 • Inrätta och avskaffa huvudområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ordförande 

 • Charlotta Falvin, styrelseproffs, ordförande

Ledamöter 

 • Viktor Öwall, rektor,
  professor Elektro- och informationsteknik
 • Annika Mårtensson, prorektor,
  professor, Bygg- och miljöteknologi
 • Anne Landin, prof, Inst. för byggvetenskaper
 • Maria Johansson, prof, Inst. för arkitektur o byggd miljö
 • Stefan Kröll, prof, Fysiska institutionen
 • Marilyn Rayner, univ. lektor, Inst. för livsmedelsteknik
 • Thomas Laurell, prof, Inst. för biomedicinsk teknik
 • Aylin Ahadi, univ. lektor, Inst. för maskinteknologi
 • Eskil Hansen, prof, Matematikcentrum
 • Elisabeth Gersbro-Bülow, LTHs kansli
 • Jörgen Nilsson, Kemiska institutionen
 • Jerry Bengtson, VD, AB Tetra Pak
 • Anders Berglund, Infrasight Labs AB

Studentrepresentanter ordinarie

 • Filippa de Laval
 • William Reosengren
 • Maria Gunnarsson

Studentrepresentanter suppleanter

 • Marcus Bäcklund
 • Pontus Landgren
 • Carl Johannesson

Fackliga företrädare med yttrande- och närvarorätt 

 • vakant (SEKO)
 • Pia Jablonsky (OFR/S)
 • Gity Yahoo (SACO)  

Föredragande 

 • Veronica Gummesson, kanslichef 

Sekreterare 

Kopior av protokoll och angivna bilagor från styrelsesammanträden kan erhållas via sekreteraren.

LTHs styrelse sammanträder

2019-02-08
2019-04-25 - 2019-04-26 internat
2019-06-10
2019-09-11
2019-10-23
2019-12-05

Protokoll 2019

 

Äldre protokoll

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-31