lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Nyheter

Fler nyheter

2018-09-17

Nytt test kan upptäcka svårbotad cancer tidigt

Bukspottkörtelcancer upptäcks ofta när det är för sent. Men med ett nytt blodbaserat test går den att upptäcka när den ännu är kirurgiskt behandlingsbar, vilket ökar möjligheterna till

[...]

2018-09-12

Samverkar med sikte på ökad kvalitet i samhällsbyggandet

LTH och Region Skåne vill stärka och sprida kunskaper om hur hållbara städer och samhällen byggs. Per-Johan Dahl – som

[...]

2018-09-12

”Vi kan inte bara räkna biomassan som finns på backen”

Idag finns en outnyttjad resurs i omställningen till fossilfritt – nämligen biomassa som jord- och skogsägare av

[...]

2018-09-07

Nyupptäckt mutation stärker immunförsvaret

Hälften av befolkningen har en mutation som kraftigt ökar nyproduktionen av ett av immunförsvarets viktigaste vapen,

[...]

  • LTH NOW
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

LTH i svensk media

Läs mer

Disputation

Disputation i Fysik

Tid: 2018-09-21 09:15

Disputation

Disputation i Risk och säkerhet

Tid: 2018-09-21 10:15

Disputation

Disputation i Biomedicinsk teknik

Tid: 2018-09-21 13:00

Följ oss på Facebook