lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Nyheter

Fler nyheter

2018-08-09

Matlagningen ger ökade hälsorisker bland kvinnor i Etiopien

Havandeskapsförgiftning är den största dödsorsaken bland gravida kvinnor i Etiopien – ett land där luftföroreningshalterna är flera gånger högre än WHO:s riktvärde. Aerosolforskaren

[...]

2018-08-02

"Det brådskar med lösningar för dem som arbetar i hetta"

Människor som arbetar i varma klimat utsätts för än hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om

[...]

2018-07-27

Brandforskaren om skogsbränderna

Enrico Ronchi har haft i uppdrag att kartlägga hur såväl Kanada som USA kan minska sin sårbarhet för skogbränder. Men i

[...]

2018-07-27

Riskforskaren: "Det är en hel del tvärsäkra killgissningar från läktarplats"

Christian Uhr är lektor i riskhantering och samhällssäkerhet och sakkunnig inom ledning och samverkan på Myndigheten

[...]

  • LTH NOW
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

LTH i svensk media

Läs mer

Följ oss på Facebook