lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Nyheter

Fler nyheter

2015-01-24

Osynlig sfär kan ersätta tangentbord och joystick

Kommer tangentbordet snart vara överflödigt? En grupp studenter vid LTH har utvecklat ett användargränssnitt, en virtuell osynlig sfär, som kan användas för att skicka meddelanden, spela

[...]

2015-01-28

Nytt internationellt rådgivande organ för grön omställning

En grupp ledande forskare och experter över hela världen har gått samman och bildat ett rådgivande organ för

[...]

2015-01-28

Fond för öppen källkod öppen för nomineringar

Den första nomineringsrundan för den nystartade fonden för öppen källkod är nu öppen till den 1 mars och nås från

[...]

2015-01-27

Forskarskola som ska främja tvärvetenskap vid Max IV och ESS igång

De nya storskaliga forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS i Lund ger, tillsammans med befintlig och ny

[...]

Följ oss på Facebook