lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Liberal Arts – ett bildningsideal?

2018-03-29

Termen ”Liberal Arts” kan tolkas på många olika sätt – själv använder jag uttrycket när jag förespråkar att studenter som går längre program vid Lunds universitet inom ramen för sin utbildning ska få läsa andra ämnen och vid andra fakulteter, för nya perspektiv och intryck, och för en bredare bildning.

Jag har tagit upp tanken på flera studentpubar när det hållits fråga-rektorn-stunder, och har då fått positiva reaktioner från studenter. Om detta är en allmän uppfattning bland studenterna skall jag låta vara osagt, eftersom antalet besökare varit ganska begränsat.

Som svar när jag förespråkar ett Liberal Arts-koncept har jag också fått att många LTH-studenter redan läser kurser på andra fakulteter utanför sina ordinarie program.

Det är positivt att vi utnyttjar bredden inom Lunds universitet, men vi har ingen statistik över hur vanligt det är. Dock borde läsandet över gränser inte bara vara för dem med ett intresse eller stor kunskapstörst. Jag vill bredda detta läsande och göra det obligatoriskt!

Det finns flera skäl till att ett Liberal Arts-koncept skulle vara en god idé vid LTH och Lunds universitet. Vi kan skapa förståelse för andra discipliner, vi kan stärka bildningsidealet, vi kan göra studenterna mer attraktiva för framtidens arbetsgivare genom att studenterna utvecklas som människor med vidare perspektiv. Efter samtal med näringslivet är jag övertygad om att en bredare bildning i väldigt många fall ses som positivt.

Sist men inte minst behöver vi öka den gemensamma kunskapsbasen i hela samhället, för att vi ska förstå varandra och kunna utveckla både universitetet och samhället på ett bra sätt.

Men mitt förslag gäller nu inte bara LTH-studenter. Idag behöver alla människor ha någon form av naturvetenskaplig och teknisk grundkunskap för att förstå exempelvis klimatförändringar och klara att arbeta med datorer. Och omvänt: tekniken som utvecklas här vid LTH, och vid företag där våra studenter arbetar, den står inte fri från resten av samhället.

Min avsikt är att Liberal Arts-konceptet ska genomföras reciprokt – det är inte bara ingenjörsstudenter som ska läsa exempelvis statsvetenskap eller juridik. Vi på LTH ska självklart också erbjuda kurser för studenter från andra fakulteter.

De exakta detaljerna kring ett genomförande måste vi förstås fundera noga över, för att införa Liberal Arts i programmen och kursplanerna sker knappast i en handvändning. När vi diskuterade detta på Rektors ledningsråd fick jag uppfattningen att alla universitetets dekaner är positiva, men att det som sagt finns många saker kvar att lösa.

I alla händelser hoppas jag på en diskussion och ett arbete tillsammans kring Liberal Arts. Vi bör dra nytta av att LTH är en del av det breda universitetet – och då skapa nyfikenhet och stärka den breda bildning som i de flesta fall ger oss ett bättre och mycket mer intressant liv.

Viktor Öwall

Rektor LTH

 

PS:

På tal om att vidga vyer hoppas jag snart kunna återuppta min bokblogg. I den bloggen skrev jag bland annat om Robert M Pirsigs ”Zen och konsten att sköta en motorcykel” som jag propagerar för när vi diskuterar kvalitet – exempelvis helt nyligen under LTH:s prefektinternat och vid senaste mötet med LTH:s forskningsnämnd.


2018-12-14

Så är terminen, som i ett avseende kulminerar med LTH:s examenshögtid, till ända. Inför och under den här händelsen känner jag mig spänd, ödmjuk och stolt. För min egen del innehåller den en återkommande förmån: att få hålla tal...[läs mer]


2018-12-03

Varje år besöker riksdagsledamöter som sitter på "Skånebänken", det vill säga ledamöter som är invalda från de skånska valkretsarna, LTH för att få information och träffa LTH:s ledning och LTHs näringslivsråd.I år...[läs mer]


2018-11-14

Studenterna är LTH:s viktigaste produkt, brukar jag säga. Det är genom att utbilda studenter som vi är till störst nytta för samhället.  Därför blir jag otroligt stolt varje år när jag besöker ARKAD, som är södra Sveriges...[läs mer]


2018-10-31

Vi hör om det överallt, att det är en stor brist på ingenjörer, arkitekter och designers. Och det gäller i stort sett alla områden där vi utbildar. Dock har vi under flera år haft paradoxen att vi varit tvungna att begränsa vårt...[läs mer]


2018-10-06

På LTH har vi under en tid funderat på hur vi ska förklara bättre för omvärlden vad vi gör och vad som driver oss. För att göra detta har vi – vilket föll sig naturligt – utgått från vår vision som arbetats fram av...[läs mer]


2018-06-14

Kanske har ni sett nya LTH-nytt som skickas ut till alla de LTH-alumner som registrerat sig i vårt alumninätverk och andra intressenter och som naturligtvis finns tillgängligt elektroniskt. Jag är stolt över den metamorfos...[läs mer]


2018-06-07

Så är tiden inne att önska oss alla vid LTH en riktigt skön sommar. Jag vill passa på att önska lycka till åt alla er som nu lämnar LTH, efter fullföljd utbildning eller av andra anledningar. Jag hoppas att ni härifrån tar med er...[läs mer]


2018-05-09

Då står det klart att Lunds universitet kommer att ansluta som så kallad core partner till den nationella plattformen Treesearch [http://www.treesearch.se/], en kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och...[läs mer]


2018-03-12

Så har det blivit dags att skapa nya initiativ inom grundutbildningen och öka antalet studenter som antas till LTH. Under sex år har vi levt med överproduktion inom utbildningen, det vill säga att vi utbildat fler studenter än vi...[läs mer]


2017-12-05

Så har även kvinnor inom akademin och inom teknikbranschen samlat sig – inte förvånande, men likväl skakande – till ett upprop inom ramen för Me too-kampanjen. Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnor, inleds med...[läs mer]


2017-09-25

Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer...[läs mer]


2017-08-31

Efter en lugn sommar i Lund och på LTH är det fullt av liv igen. Studenter överallt och det sprudlar av aktivitet. Under de senaste två veckorna har jag haft nöjet att välkomna LTH:s nya studenter i både Lund och Helsingborg....[läs mer]


2017-06-22

Tiden som leder fram till sommar är alltid en hektisk tid med mycket firande; examenshögtid, promotion, avtackningar och så vidare. Det är fantastiskt roligt men tar också tid från allt det andra som skall göras och lämnar inte...[läs mer]


2017-03-30

I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för? Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi...[läs mer]


2017-03-09

Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi...[läs mer]


2017-02-16

Så var det då dags att ta tag i bloggandet efter helgerna och USA-resa. Ska också försöka att ha en lite högre frekvens under det kommande året. Både när jag var i Kalifornien förra veckan och här hemma hör man konstant att det...[läs mer]


2016-11-28

Idag ser, hör och läser vi mycket om faktaresistens: det vill säga ett förhållningssätt där man inte låter sig påverkas av det som talar emot ens egen uppfattning. De kanske tydligaste exemplen idag är valkampanjen inför Brexit...[läs mer]


2016-09-22

LTH är en av de fakulteter vid Lunds universitet som betecknas som enkönad. Vad som då främst diskuteras är antalet kvinnliga professorer, en siffra som på LTH ligger runt 15 procent och som dock varierar mycket inom fakulteten....[läs mer]


2016-09-01

Nu är alla studenter på plats igen och campus bubblar av liv. Känns härligt att vi är igång igen!Under sommaren har det i Sydsvenskan varit en debatt om att John E Franzéns magnifika verk ”Cadillac Eldorado” som prytt V-husets...[läs mer]


2016-08-19

Idag hade vi introduktion för närmare 600 internationella master- och utbytesstudenter från omkring 50 länder. Kändes oerhört positivt och aulan var full av förväntningar och förhoppningar. Fantastiskt roligt med energin från...[läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 41.
<< Första < Föregående 1-20 21-40 41-41 Nästa > Sista >>

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations

Prenumerera

Sign up rektors blogg

Page 1

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se