lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Det kom ett brev om industrinytta …

2018-06-14

Kanske har ni sett nya LTH-nytt som skickas ut till alla de LTH-alumner som registrerat sig i vårt alumninätverk och andra intressenter och som naturligtvis finns tillgängligt elektroniskt.

Jag är stolt över den metamorfos LTH-nytt genomgått under senare år och vi får många positiva kommentarer. Men jag blir också glad när vi får reaktioner – och häromdagen kom ett mejl om senaste numret, med en fråga kring det som var nya numrets tema eller fokus – hur LTH är till nytta för industrin:

”Tack för senaste numret. Intressant att ett universitet trycker så hårt på industrinytta. Man brukar ju vilja understryka den oberoende forskningen och det fria valet av forskningsfält. Nu liknar inriktningen mycket den vid ett forskningsinstitut. (…)”

Den frågan kräver sitt svar, och jag tror att många av oss vid LTH vill kunna svara på den på ett bra sätt. Den handlar om våra grundläggande värden i och med att den handlar om forskningens frihet och oberoende och om hur vi värnar detta, men också om vår roll i samhället och vår betydelse för dess utveckling.

Jag tackade för intresset och frågan och svarade ungefär så här: Det är alltid intressant att diskutera forskningens frihet och oberoende. Ofta talar vi i termer som grund-, nyfikenhetsbaserad-, tillämpad-, behovsstyrd forskning och så vidare.

Själv tycker jag terminologin är ganska ointressant och ofta leder fel – och det gäller att ha med tidsperspektivet (forskningen är och skall var långsiktig och vi vet inte när den ger ”avkastning”, om det nu är det den skall göra?).

Men en stor del av forskningen vid LTH kan hänföras till de senare kategorierna – alltså till tillämpad och behovsstyrd forskning – även om en hel del även tillhör så kallad grundforskning eller nyfikenhetsbaserad forskning.

Just i detta nummer av LTH-nytt valde redaktionen att göra nedslag i hur vi jobbar tillsammans med industrin, men detta är förstås bara en del av forskningen vid LTH. Andra nummer av vårt magasin har ett annat fokus – de senaste gick exempelvis under samlingsrubrikerna ”Så rullar vi mot framtiden”, om morgondagens bilar och bränslen, och ”Vi bygger framtiden”, om boende och byggande. 

Själv uppskattar jag mycket den förändring som LTH-nytt genomgått under senare tid.

I dagsläget är cirka 70 procent av LTH:s forskning finansierad via externa anslag av olika slag: Vetenskapsrådet, EU, Vinnova, Formas, Energimyndigheten, SSF, Wallenbergstiftelser och så vidare. Här är det naturligtvis intressant att diskutera hur fri forskningen är, och hur fri forskarna är att välja forskningsfält.

Utan externa anslag är det idag mycket svårt att bedriva forskning i någon större skala vid LTH, och jag skulle säga att det ser likadant ut vid alla tekniska lärosäten och fakulteter i Sverige. 

Anslagsgivarna skiljer sig mycket åt i hur de agerar och vilka kriterier de har för att stödja forskning. Vissa av anslagen bygger på samverkan med industrin, det gäller inte minst anslag från Vinnova. 

Min egen erfarenhet är att vi inom den tekniska fakulteten diskuterar frågeställningar med industrin som har ett längre tidsperspektiv än vad som är gängse inom industrin, eller frågeställningar som kan tyckas lite ”far-out”. Men industrin ger andra perspektiv och kan få oss att uppmärksamma problemfrågeställningar vi inte visste fanns. Ibland kan vi härigenom applicera vår forskning på nya områden, och skapa nytt men också få idéer.

När vi genomför forskningen är det viktigt att vi har akademisk frihet och rättighet att publicera forskningsresultat. Ett visst mått av ren uppdragsforskning kan finnas, men det är en begränsad del. 

Det är otroligt viktigt att hålla rågången och bevarandet av universitetens oberoende. Med så stor andel extern finansierad forskning måste vi på LTH vara observanta. Idag diskuteras flitigt om universiteten behöver ökade basanslag från staten för att just värna den oberoende forskningen – och i svensk kontext ter det sig som ett minst sagt rimligt krav.

Jag är stolt över LTH:s samverkan med industrin – och jag har för övrigt jobbat med ”industrinytta” ända sedan min doktorandtid i slutet av 1980-talet. Jag vet att det går att vara ”nyttig” för industrin och samhället utan att vara ”köpt” eller ofri.

Och samtidigt: Frågan är alltid berättigad. Vi ska aldrig sluta resonera om friheten och oberoendet, aldrig sluta vakta.

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS Hur LTH är till nytta för industrin? Se exempelvis professor Jan-Eric Ståhls tre vägvisare för en konkurrenskraftig tillverkningsindustri – där hög säkerhet kombineras med låg miljöbelastning. 


2019-02-08

Robot i LTH:s robotlabb och frigolit i den ungefärliga formen av ett mänskligt huvud.

Utvecklingen av robotar är verkligen fascinerande. Tänk till exempel på Isaac Asimovs I, Robot från 1950, boken med nio noveller som utkom i svensk översättning 1954. Idag befinner vi oss närmare, eller egentligen i, en...[läs mer]


2019-01-25

Verket "Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart går vi?" av konstnären Paul Gauguin.

Nyligen hamnade jag framför en dokumentär om den franska konstnären Paul Gauguin, en av favoriterna i min ungdom. Det ledde mig att fundera över konstnären som drevs av idéer och en vilja att förnya och gick all-in, och över...[läs mer]


2018-12-14

Så är terminen, som i ett avseende kulminerar med LTH:s examenshögtid, till ända. Inför och under den här händelsen känner jag mig spänd, ödmjuk och stolt. För min egen del innehåller den en återkommande förmån: att få hålla tal...[läs mer]


2018-12-03

Varje år besöker riksdagsledamöter som sitter på "Skånebänken", det vill säga ledamöter som är invalda från de skånska valkretsarna, LTH för att få information och träffa LTH:s ledning och LTHs näringslivsråd.I år...[läs mer]


2018-11-14

Studenterna är LTH:s viktigaste produkt, brukar jag säga. Det är genom att utbilda studenter som vi är till störst nytta för samhället.  Därför blir jag otroligt stolt varje år när jag besöker ARKAD, som är södra Sveriges...[läs mer]


2018-10-31

Vi hör om det överallt, att det är en stor brist på ingenjörer, arkitekter och designers. Och det gäller i stort sett alla områden där vi utbildar. Dock har vi under flera år haft paradoxen att vi varit tvungna att begränsa vårt...[läs mer]


2018-10-06

På LTH har vi under en tid funderat på hur vi ska förklara bättre för omvärlden vad vi gör och vad som driver oss. För att göra detta har vi – vilket föll sig naturligt – utgått från vår vision som arbetats fram av...[läs mer]


2018-06-07

Så är tiden inne att önska oss alla vid LTH en riktigt skön sommar. Jag vill passa på att önska lycka till åt alla er som nu lämnar LTH, efter fullföljd utbildning eller av andra anledningar. Jag hoppas att ni härifrån tar med er...[läs mer]


2018-05-09

Då står det klart att Lunds universitet kommer att ansluta som så kallad core partner till den nationella plattformen Treesearch [http://www.treesearch.se/], en kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och...[läs mer]


2018-03-29

Termen ”Liberal Arts” kan tolkas på många olika sätt – själv använder jag uttrycket när jag förespråkar att studenter som går längre program vid Lunds universitet inom ramen för sin utbildning ska få läsa andra ämnen och vid...[läs mer]


2018-03-12

Så har det blivit dags att skapa nya initiativ inom grundutbildningen och öka antalet studenter som antas till LTH. Under sex år har vi levt med överproduktion inom utbildningen, det vill säga att vi utbildat fler studenter än vi...[läs mer]


2017-12-05

Så har även kvinnor inom akademin och inom teknikbranschen samlat sig – inte förvånande, men likväl skakande – till ett upprop inom ramen för Me too-kampanjen. Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnor, inleds med...[läs mer]


2017-09-25

Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer...[läs mer]


2017-08-31

Efter en lugn sommar i Lund och på LTH är det fullt av liv igen. Studenter överallt och det sprudlar av aktivitet. Under de senaste två veckorna har jag haft nöjet att välkomna LTH:s nya studenter i både Lund och Helsingborg....[läs mer]


2017-06-22

Tiden som leder fram till sommar är alltid en hektisk tid med mycket firande; examenshögtid, promotion, avtackningar och så vidare. Det är fantastiskt roligt men tar också tid från allt det andra som skall göras och lämnar inte...[läs mer]


2017-03-30

I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för? Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi...[läs mer]


2017-03-09

Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi...[läs mer]


2017-02-16

Så var det då dags att ta tag i bloggandet efter helgerna och USA-resa. Ska också försöka att ha en lite högre frekvens under det kommande året. Både när jag var i Kalifornien förra veckan och här hemma hör man konstant att det...[läs mer]


2016-11-28

Idag ser, hör och läser vi mycket om faktaresistens: det vill säga ett förhållningssätt där man inte låter sig påverkas av det som talar emot ens egen uppfattning. De kanske tydligaste exemplen idag är valkampanjen inför Brexit...[läs mer]


2016-09-22

LTH är en av de fakulteter vid Lunds universitet som betecknas som enkönad. Vad som då främst diskuteras är antalet kvinnliga professorer, en siffra som på LTH ligger runt 15 procent och som dock varierar mycket inom fakulteten....[läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 43.
<< Första < Föregående 1-20 21-40 41-43 Nästa > Sista >>

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations

Prenumerera

Sign up rektors blogg

Page 1

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se