Om tidningen

LTH-nytt är LTH:s magasin och riktar sig till alumner, studenter och medarbetare, och ambitionen är att den ska locka till läsning även bland den allmänhet som är intresserad av teknikutveckling och de tekniska högskolornas bidrag till samhällsnytta. 

LTH-nytt berättar om spännande forskning och söker även upp tidigare studenter i de miljöer där de idag lever och verkar.

 

Redaktör:
Tiina Meri
046-222 70 86


Upplaga:
12 000 exemplar

 

Adress:
Kommunikationsavdelningen
LTH, Lunds Tekniska Högskola
John Ericssons väg 3
221 00 Lund

 

 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2018-01-04