lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om tidningen

LTH-nytt är LTH:s tidskrift och riktar sig till studenter, medarbetare och andra intresserade. LTH-nytt tar upp stort som smått vid LTH, gör nedslag i forskningens och teknikens värld och söker även upp tidigare studenter i de miljöer där de i dag lever och verkar.

Fyll gärna i vår läsarundersökning, som finns här!

Adress:
Kommunikationsavdelningen
Lunds Tekniska Högskola
John Ericssons väg 3
221 00 Lund

Redaktör:
Tiina Meri
046-222 07 69

Annonser:
MPmedia, tel 040 - 42 29 10
mpmedia@swipnet.se

Tryck:
Taberg Media Group

Upplaga:
20.000 exemplar