Rektors blogg: Liberal Arts – ett bildningsideal?

Vi bör dra nytta av att LTH är en del av det breda universitetet – och då skapa nyfikenhet och stärka den breda bildning som i de flesta fall ger oss ett bättre och mer intressant liv, skriver LTH:s rektor Viktor Öwall.

– Publicerad den 3 april 2018

Bör LTH och Lunds universitet arbeta med ett Liberal Arts-koncept, där studenter som går längre program läser en del av sin utbildning andra ämnen och vid andra fakulteter?

Ja, menar LTH:s rektor Viktor Öwall.

"Det finns flera skäl till att ett Liberal Arts-koncept skulle vara en god idé vid LTH och Lunds universitet. Vi kan skapa förståelse för andra discipliner, vi kan stärka bildningsidealet, vi kan göra studenterna mer attraktiva för framtidens arbetsgivare genom att studenterna utvecklas som människor med vidare perspektiv. Efter samtal med näringslivet är jag övertygad om att en bredare bildning i väldigt många fall ses som positivt.

Sist men inte minst behöver vi öka den gemensamma kunskapsbasen i hela samhället, för att vi ska förstå varandra och kunna utveckla både universitetet och samhället på ett bra sätt."

Läs hela bloggen om Liberal Arts: 

www.lth.se/nyheter-och-press/rektorsbloggen/article/liberal-arts-ett-bildningsideal/