Hoppa till huvudinnehåll

Processintensifiering

Processintensifiering innebär utveckling av utrustning och produktionsmetoder för att effektivare genomföra önskad omvandling. Detta kan innebära ny apparatkonstruktion eller att två eller flera delsteg i en process integreras för att åstadkomma högre effektivitet.

Integration och automation av satsvisa processteg är ett forskningsområde. Exempel på studier är integrerade separationssteg vid läkemedelsproduktion och integrerad hydrolys och fermenteringsprocesser för produktion av biobränslen och kemikalier. Tiden det tar från att isolera och rena ett protein som har uttrycks i en bioreaktor till dess att proteinet finns i en läkemedelformulering kan kortas avsevärt. Även studier på integration av reaktion-separation vid kemisk modifiering av läkemedel görs vid institutionen.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18