Miljöteknik

Inom miljöteknikområdet organiseras forskning som har förutsättningar att med direkta medel förbättra miljön, både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv.

Huvudområdena är koldioxidavskiljning samt processer och system för vatten och avloppshantering för samhällen och industrier.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-05-10