Hoppa till huvudinnehåll

Material från biomassa

Vid institutionen finns lång erfarenhet av att rena och koncentrera makromolekyler, som lignin och hemicellulosa, för vidare upparbetning till olika förädlade produkter.

Komponenterna som fraktioneras kan ha sitt ursprung i existerande industriella processer, till exempel procesströmmar i massabruk, eller vara framtagna vid institutionen genom sur eller alkalisk hydrolys av biomassa i någon av våra förbehandlingsreaktorer. Fokus i detta arbete är att skapa resurseffektiva separations- och fraktioneringsprocesser som kan implementeras i nutida och framtida bioraffinaderier.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18