Resurseffektiv produktion

Resurseffektiv produktion är ett av processindustrins viktigaste krav för att vara konkurrensmässig i en ofta global konkurrenssituation.

Med resurseffektivitet menas maximalt utnyttjande av råvaror, minimalt förlust i biprodukter, kostnadseffektiv hantering av föroreningar samt hushållning av energi. Resurseffektivitet gäller även under förändrad drift såsom byte av produktkvalitet, reducerad produktionsvolym och under oförutsedda händelser som påverkar driften.

Resurseffektiv produktion innebär ofta komplex processer med många processteg, recirkulation av material, system för energiåtervinning. Vid institutionen drivs forskning med fokus på utvärdering, optimering och design av komplexa processtrukturer. Detta sker uteslutande med hjälp av processmodeller och processimulatorer.

Vidare studeras val av driftsbetingelser och byte av driftsbetingelser i kontinuerliga processer samt val av dynamiska betingelser i satsvisa processer. Syftet är att utvärdera flexibilitet och robusthet vid produktionsförändringar vilket kommer att vara en viktig konkurrensfördel för att minimera produktion till lager och maximera direkt till kund. Utvärdering, optimering och design av dynamiska betingelser vid satsvisa separationsprocesser vid läkemedelsproduktion är ett speciellt aktivt forskningsområde vid institutionen.

 

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18