Hållbar processteknik

Området processteknik innehåller forskning som syftar till att göra processteg och hela processkoncept med effektiva.

I många forskningsprojekt används olika typer av processmodellering för att skapa en helhetsbild av den studerade processen och ingående processteg. Processerna kan sedan effektiveras eller optimeras med avseende på t.ex. materialutnyttjande, energiutnyttjande, körbarhet eller produktionskostnad.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-05-10