Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar processteknik

Området processteknik är forskning som syftar till att göra processteg och hela processer mer effektiva.

I många forskningsprojekt används olika typer av processmodellering för att skapa en helhetsbild av den studerade processen och ingående processteg. Processerna kan sedan effektiveras eller optimeras avseende exempelvis materialutnyttjande, energiutnyttjande, körbarhet eller produktionskostnad.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-05-10