Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier från biomassa

Vid institutionen för kemiteknik pågår sedan flera år tillbaka forskning kring tillverkning av kemikalier från biomassa.

Detta arbete drivs framåt av samhällets önskan och behov av att minska användningen av fossila energiprodukter och råvaror. Oljan används främst för fordonsdrift medan kol och naturgas används vid el- och värmeproduktion, men en betydande del av dessa används också vid produktion av kemikalier. Till skillnad från energisektorn (fordonsbränsle och el-/värmeproduktion) kan inte kemisektorn komma ifrån att använda en kolkälla i sin produktion och en total elektrifiering är därför utesluten.

I forskningen används olika typer av biomassa, främst lignocellulosa från träd, som råvara för framställning av kemikalier. Omvandlingen kan ske med både termokemiska och biokemiska processer. Fokus ligger på att förbättra processerna vid framställning av plattformskemikalier, som i sin tur kan användas som utgångsmaterial för en stor mängd olika slutprodukter. Ett exempel är bärnstenssyra, som kan framställas mikrobiellt från socker. Detta ämne används i industrin redan idag, men förutspås få en ökad betydelse i fler värdekedjor om produktionen blir kostnadseffektiv. Ett annat exempel är användning av glycerol och etanol för att syntetisera de idag industriellt helt centrala olefinerna eten och propen, som används för att tillverka våra vanligaste plaster, till exempel polyeten och polypropen.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18