Hoppa till huvudinnehåll

Koldioxidinfångning

Absorption av koldioxid förekommer i flera processer och av olika anledningar.

Vid produktion av biogas eller syntetisk naturgas från biomassa är det nödvändigt att uppgradera den producerade gasen genom att avlägsna koldioxid, för att erhålla en gas som kan användas som fordonsbränsle eller injiceras i naturgasnätet. I kemisk industri finns ofta behov av att avskilja koldioxid från gasströmmar, exempelvis i raffinaderiindustrin och vid produktion av etenoxid. Koldioxidavskiljning kan också användas för ”Carbon Capture and Storage” (CCS).

Gemensamt för alla områden där koldioxidavskiljning genom absorption förekommer är att det är en energikrävande process. Framförallt krävs mycket energi vid regenerering av absorptionslösningen som ofta sker vid temperaturer över 120 grader. Genom att reducera energibehovet för absorptionsprocessen kan alltså ett flertal processer bli mer energi- och kostnadseffektiva.

Forskningen kring absorption av koldioxid vid Institutionen för kemiteknik fokuserar på att utveckla nya system för absorption av koldioxid med mindre energibehov som kan regenereras vid lägre temperatur (70-90°C). Detta möjliggör användandet av överskottsvärme i processen vilket minskar kostnaden avsevärt. Forskning på befintliga system för absorption av koldioxid bedrivs också med syfte att utveckla processen så att den kräver mindre energi.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18