Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbehandling

Framtidens reningsverk förväntas klara skärpta utsläppskrav för fosfor och kväve, samt nya krav på utsläpp av svårnedbrytbara föroreningar som läkemedelsrester och olika typer av organiska ämnen.

Samtidigt eftersträvas energieffektiva reningsmetoder och minskade utsläpp av olika växthusgaser. Avloppsvatten har, inte minst under senare år, alltmer kommit att betraktas som en resurs som möjliggör återvinning av såväl energi som näringsämnen och vatten. Vatten- och avloppsbranschen står därför inför stora utmaningar i arbetet med att finna nya lösningar för dagvatten och avloppsvatten, lösningar som klarar både framtidens krav på rening och resurseffektivitet. Inte sällan efterfrågas kompakta stadsintegrerade lösningar vilket ytterligare ökar komplexiteten.

Vid institutionen bedrivs tillämpad forskning inom flera olika områden, ofta i nära samarbete med industrin. Forskningen behandlar olika delar av den urbana infrastrukturen av vatten- och avloppsteknik med fokus på energieffektiva och kompakta processlösningar. Anaerob behandlingsteknik, avskiljning av svårnedbrytbara ämnen samt hantering och rening av dagvatten är andra kärnområden.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2019-03-18