Hoppa till huvudinnehåll

Pågående projekt

Formasmedel till projektet "NoNo": Ozonering och bromatreduktion för kustnära avloppsreningsverk

Förra veckan fick vi det trevliga beskedet att Formas ger finansiering till vårt projekt "Ozonering och bromatreduktion för kustnära avloppsreningsverk", också kallat NoNo, 2022-2024. 

Ozonering av renat avloppsvatten är ett av huvudalternativen vid utbyggnad av avloppsreningsverk för avskiljning av läkemedelsrester, bekämpningsmedel och andra organiska mikroföroreningar. Avskiljning av olika svårnedbrytbara organiska substanser är central för att skydda olika vattenmiljöer och vattenresurser men också för att möjliggöra direkt och indirekt återanvändning av avloppsvatten. Bildning av potentiellt toxiska bi- och transformationsprodukter vid ozonering utgör emellertid ett frågetecken. Ett viktigt exempel är bildning av bromat som är cancerogent och toxiskt. Nya mätningar i Sverige indikerar höga bromidhalter i avloppsvatten i kustnära områden vilket kan utgöra ett stort problem om avloppsreningsverk ska byggas ut med ozonering. Projektet NoNo – Novel Ozonation processes for Non-toxic Oceans – erbjuder en möjlig lösning genom att utnyttja denitrifierande biofilmer för bromatreduktion. I projektet kommer det att genomföras en screening av bromidhalter i svenska avloppsvatten. Potential för kombinerad bromat- och nitratreduktion i efterdenitrifierande processer med rörliga biofilmsbärare kommer att utforskas och utvecklas till en processlösning för efterbehandling till ozonering. Resultaten kommer att kommuniceras både med vetenskapssamhället och med olika intressenter i Sverige.

Projektledare och kontaktperson är Michael Cimbritz, michael.cimbritz@chemeng.lth.se

Populärvetenskaplig artikel

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2022-06-08