lu.se

Institutionen för kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till institutionen för kemiteknik!

Verksamheten vid institutionen är miljörelaterad, syftande till ett uthålligt samhälle.

Utbildningen bygger på de kemitekniska grundstenarna reaktionsteknik och enhetsoperationer samt VA-teknik.

Forskningen baseras på resurseffektiv teknik för hållbar utveckling.  Forskningen bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella akademiska forskargrupper och företag.