Verksamheten vid institutionen är miljörelaterad, syftande till ett uthålligt samhälle.

Utbildningen bygger på de kemitekniska grundstenarna reaktionsteknik och enhetsoperationer samt VA-teknik.

Forskningen baseras på resurseffektiv teknik för hållbar utveckling.  Forskningen bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella akademiska forskargrupper och företag. 

Utbildningar

Institutionens huvudsakliga undervisning sker för blivande civilingenjörer på programmen kemiteknik, bioteknik, ekosystemteknik och väg- och vattenbyggnad på Lunds tekniska högskola. På LTH:s webbplats kan du läsa mer om dessa program: