lu.se

Institutionen för kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till kemiteknik

Verksamheten vid institutionen är miljörelaterad, syftande till ett uthålligt samhälle.

Utbildningen bygger på de kemitekniska grundstenarna reaktionsteknik och enhetsoperationer samt VA-teknik.

Forskningen baseras på resurseffektiv teknik för hållbar utveckling.  Forskningen bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella akademiska forskargrupper och företag.