lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildningen

Väg- och vattenbyggare är byggbranschens ingenjörer. Du får kontakt med dina framtida arbetsgivare redan under utbildningen och får ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Ansökan och behörighet

Ansökningsperioden för hösten 2016 har gått ut.

Läs mer om ansökan och behörighet här

Samhällsbyggnadsfrågor påverkar alla människors vardag och livsmiljö. Samtidigt leder kraven på en hållbar samhällsutveckling leder till alltmer omfattande behov av teknisk kompetens inom området. Väg- och vattenbyggnad fokuserar på samspelet mellan människa, miljö och teknik.

Väg- och vattenbyggnadsprogrammet läser du för att:

 • du är intresserad av samspelet mellan människa, teknik och miljö
 • du är intresserad av samhällsplanering och/eller produktion och konstruktion av hus, trafikplatser med mera.
 • du vill ha en gedigen utbildning som ger en grund för framtidens yrkesliv
 • du vill ha ett stimulerande och varierande arbete i framtiden


Programmet präglas av sin förankring i samhällets behov av väl fungerande byggnader och infrastrukturer.

På programmet har vi som mål att du, som student, ska få en helhetsbild av Väg- och vattenbyggarens arbetsområde. Genom programmets upplägg och struktur vill vi uppmuntra till samarbete och en integration mellan ämnen.

Efter din examen kan du vara med och handfast påverka hur vårt framtida samhälle ska se ut och fungera, från naturresursplanering och praktisk miljövård till stadsplanering, byggande och byggnadsvård.

Vid Lunds Tekniska Högskola är det tre områden som är speciellt starka vad gäller kompetens och forskning: 

 • Trafikplanering
 • Byggnadsteknik, med betoning på byggandet av hus
 • Vattenresursplanering


Här finns landets mest kompetenta lärare och forskare, som arbetar både nationellt och internationellt.

För att ytterligare bredda dina kunskaper på området erbjuder programmet följande specialiseringar:

 • Anläggningsteknik
 • Byggproduktion och förvaltning
 • Husbyggnadsteknik
 • Konstruktion
 • Väg- och trafikteknik
 • Vattenresurshantering

Examensbenämning

Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad

Master of Science in Engineering, Civil Engineering

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

samt

Ansökan

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Rätt behörighet?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.