lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildningen

Anmäl dig här! (nytt fönster till Antagning.se)

 

 

Teknisk nanovetenskap är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige med nanovetenskap som genomgående tema under alla fem åren. 

Det är en utbildning för dig som är intresserad av biomedicin, fysik och kemi och vill tillämpa nanoteknik för att skapa framtidens material, läkemedel eller elektronik. 

Det är en tvärvetenskaplig utbildning som med hjälp av specialkomponerade kurser ger ett helhetsperspektiv på nanoteknik.

Som enda tekniska högskola i landet startade LTH 2003 ett utbildningsprogram som ger en civilingenjörsexamen i Teknisk nanovetenskap. Genom tvärvetenskapligt samarbete inom Lunds universitet erbjuder vi ett helhetsperspektiv på nanoteknik, där specialkomponerade kurser t ex i kemi och biomedicin bidrar till att bredda den grund som fysik och matematik ger. Under de fem åren får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin.

Efter tre år får du skapa dig en egen profil mot yrkesrollen som nanovetare inom en av fyra specialiseringar. 

Målet med utbildningen är att utbilda civilingenjörer som känner sig tilltalade av att sudda ut gränserna mellan traditionella kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik. Redan från dag ett återspeglas denna tvärvetenskapliga karaktär i utbildningen. Det betyder att utbildningen i teknisk nanovetenskap attraherar motiverade studenter med en mycket bred intressesfär.

Många nanostudenter utnyttjar också möjligheten att läsa kurser eller göra examensarbete i utlandet. En vistelse utomlands spetsar utbildningsprofilen men ger också erfarenheter för livet. 

Examensbenämning

Civilingenjör i Teknisk nanovetenskap

Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience