lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildningen

Matematik är teknikens och vetenskapens språk och har alltid varit ett kärnämne för en civilingenjör. Den snabba datorutvecklingen gör att matematiken i dag blivit än viktigare, t ex för att effektivt analysera information och göra simuleringar.

Ansökan och behörighet

Ansökningsperioden för hösten 2016 har gått ut

Läs mer om ansökan och behörighet här

Matematik genomsyrar vardagslivet, ofta utan att man tänker på det, med allt från Google och väderprognoser till prissättning av optioner på börsen. Det finns idag många nya områden, t ex inom bioinformatik, IT, medicin och ekonomi, där det behövs avancerad matematik som ofta ännu inte är färdigutvecklad.

Civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik – även kallat Pi (Π)-programmet – riktar sig till dig som är extra intresserad av matematik och dess tillämpningar inom olika områden. Det är programmet där du läser mer matematik än på andra civilingenjörsprogram. Programmet är unikt i Sverige och präglas av mottot ”Matematik som teknologi”.

Du får en bred bas av ämnen som du kan använda matematik inom, vilket ger stora valmöjligheter i arbetslivet. Utbildningen ger dig även en specialistkompetens som matematiker inom ett särskilt område.

Du får utveckla din problemlösningsförmåga samt din förmåga att arbeta matematiskt med många olika typer av problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer. 

De matematiska ämnena har flera roller i utbildningen. De uppträder både som grundläggande ämnen och som centrala teknikverktyg.

Programmet är uppbyggt av ett obligatoriskt block, specialiseringar, en valfri del och ett examensarbete. Inom det obligatoriska blocket läser du mycket matematiska ämnen och mycket datavetenskap. Samtidigt skaffar du dig en bred bas inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen samt ekonomi.

Kombinationen av dessa ämnen skapar programmets styrka och särart. 

Under din tid som student får du även utveckla din förmåga att använda datorn för matematiskt arbete.

Basen för programmet utgörs av Matematikcentrum, där det finns en mycket bred verksamhet: från teori till ett brett fält av praktiska tillämpningar. Programmet präglas också bland annat av att LTH har en stark verksamhet inom systemteknik. Att LTH är en del av Lunds universitet gör det möjligt för dig som student att också söka dig ut på obanade matematiska tillämpningsområden inom exempelvis biologi, ekonomi och medicin.

Examensbenämning

Civilingenjör i Teknisk matematik

Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

samt

Ansökan

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Rätt behörighet?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.