Teknisk nanovetenskap

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Teknisk nanovetenskap är en utbildning för dig som är intresserad av fysik, kemi och biologi och vill tillämpa nanoteknik för att skapa framtidens material, läkemedel eller elektronik. Det är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige med nanovetenskap som genomgående tema under alla fem åren.

 

Genom tvärvetenskapligt samarbete inom Lunds universitet erbjuder vi ett helhetsperspektiv på nanoteknik, där specialkomponerade kurser t ex i kemi och biologi bidrar till att bredda den grund som fysik och matematik ger. Under de fem åren får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin.

Efter tre år får du skapa dig en egen profil mot yrkesrollen som nanovetare inom en av fyra specialiseringar.

Målet med utbildningen är att utbilda civilingenjörer som känner sig tilltalade av att sudda ut gränserna mellan traditionella kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik. Redan från dag ett återspeglas denna tvärvetenskapliga karaktär i utbildningen. Det betyder att utbildningen i teknisk nanovetenskap attraherar motiverade studenter med en mycket bred intressesfär.

Många nanostudenter utnyttjar också möjligheten att läsa kurser eller göra examensarbete i utlandet. En vistelse utomlands spetsar utbildningsprofilen men ger också erfarenheter för livet.

Vad är nanovetenskap?

Gränserna mellan traditionella kunskapsområden som medicin, biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik håller på att suddas ut. Utvecklingen av tekniker inom dessa områden går fort och produktutvecklingen sker allt oftare på atomär nivå för att få fram nya och unika egenskaper som behövs till morgondagens teknologi. På den atomära skalan gäller andra lagar, vilket kräver förståelse och kompetens att förutsäga dessa samband.

Samtidigt ökar möjligheten att värdera en produkts säkerhet i och med studier på nanoskalan. Man kan därför på ett effektivt sätt förhindra att skador hos människor och natur uppkommer.

För att lyckas med detta krävs ofta en tvärvetenskaplig kompetens för att analysera, tolka och bedöma resultat från olika forskningsområden. Tvärvetenskapen möjliggör arbete i olika tekniska branscher, en förståelse och överblick av arbetsprocessen samt en god förmåga att kommunicera med forskare och specialister inom olika områden.

Teknisk nanovetenskap vänder sig till dig som vill dyka ner i en värld där klassiska, makroskopiska lagar inte längre fungerar utan där kvantmekaniken tar över och ett atomistiskt perspektiv, med en ny syn på saker och ting, krävs.

Framtiden

Nanoteknik används i diverse fält, allt ifrån skönhets- och klädindustri till medicin- och halvledarindustrin. Fortfarande satsas allt större resurser på forskning och utveckling inom fältet, inte minst i avseende att bestämma hur nanotekniken påverkar oss och omgivningen.

Efter examen kan du se fram emot ett omväxlande arbete där du, ofta i en internationell miljö, arbetar med att utveckla forskningsnära, avancerade tekniska produkter, system och metoder inom biologi, fysik, kemi, elektronik eller materialvetenskap.

Du kan t ex komma att arbeta som arbetsledare, specialist eller forskare i ett företag inom biomedicin, informationsteknik eller materialteknik och du kommer med din tvärvetenskapliga utbildning att vara attraktiv på arbetsmarknaden som är bred och möjligheterna många, vilket illustreras nedan av tidigare studenter.

Kurser och upplägg

Under de fem åren får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin. Utbildningen har ett tvärvetenskapligt upplägg med en röd tråd. Du får en gedigen teoribakgrund till nanovärlden och goda kunskaper om och färdigheter i tekniker för att skapa och analysera nanostrukturer.

Efter tre år får du skapa dig en egen profil mot yrkesrollen som nanovetare inom en av följande fyra specialiseringar: höghastighets- och nanoelektronik, nanobiomedicin, nanofysik eller material. 

Specialiseringarna ger spetsen i utbildningen efter de inledande tre årens breda grundblock. Oavsett vilken av specialiseringarna du väljer kan din framtida arbetsmarknad komma att vara både industrin och akademin.

Examensbenämning

Civilingenjör i Teknisk nanovetenskap

 

Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Teknisk nanovetenskap

Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience

 

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Årskurs / 1 /

Introduktion till nanovetenskapen

Termodynamik, våglära, optik och atomfysik

Allmän, oorganisk och organisk kemi

Programmering

Endimensionell analys

Årskurs / 2 /

Cellens biologi

Kvantfenomen och nanoteknologi

Människans fysiologi

Elektroniska material och Funktionella material

Ellära och elektronik

Flerdimensionell analys och Tillämpad matematik

Årskurs / 3 /

Analys på nanoskalan Komponentteknologi Projekt nanoingenjör

Reglerteknik Sensorer

Perspektiv på hållbar utveckling

Matematisk statistik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Nanobiomedicin Material Nanofysik Höghastighets- och nanoelektronik

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Maria Sörensson

Studie- och karriärvägledare

maria.sorensson@lth.lu.se

046–222 08 54

Sofia Johansson

Programplanerare

sofia.johansson@lth.lu.se

046–222 92 19

Sophia Nilsson Dequidt

Internationell koordinator

sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

046-222 33 81

Fredrik Johansson

Programledare

per_fredrik.johansson@biol.lu.se

046-222 93 51