lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Matematik genomsyrar vardagslivet, ofta utan att vi tänker på det, med allt från Google och väderprognoser till prissättning av optioner på börsen.

Matematik är teknikens och vetenskapens språk och har alltid varit ett kärnämne för en civilingenjör. Den snabba datorutvecklingen gör att matematiken i dag blivit än viktigare, t ex för att effektivt analysera information och göra simuleringar.

Det finns idag många nya områden, t ex inom bioinformatik, IT, medicin och ekonomi, där det behövs avancerad matematik som ofta ännu inte är färdigutvecklad.

Civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik riktar sig till dig som är extra intresserad av matematik och dess tillämpningar. Här läser du mer matematik än på andra civilingenjörsprogram. Programmet är unikt i Sverige och präglas av mottot ”Matematik som teknologi”.

Du får utveckla din problemlösningsförmåga samt din förmåga att arbeta matematiskt med många olika typer av problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer. 

De matematiska ämnena har flera roller i utbildningen. De uppträder både som grundläggande ämnen och som centrala teknikverktyg.

Programmet är uppbyggt av ett obligatoriskt block, specialiseringar, en valfri del och ett examensarbete. Inom det obligatoriska blocket läser du mycket matematiska ämnen och mycket datavetenskap. Samtidigt skaffar du dig en bred bas inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen samt ekonomi.

Kombinationen av dessa ämnen skapar programmets styrka och särart. 

Under din tid som student får du även utveckla din förmåga att använda datorn för matematiskt arbete.

DU läser mycket av utbildning på LTH:s Matematikcentrum, där det finns en mycket bred verksamhet: från teori till ett brett fält av praktiska tillämpningar. Programmet präglas också bland annat av att LTH har en stark verksamhet inom systemteknik. Att LTH är en del av Lunds universitet gör det möjligt för dig som student att också söka dig ut på obanade matematiska tillämpningsområden inom exempelvis biologi, ekonomi och medicin.

Framtiden

Idag efterfrågas ofta specialistkompetens i matematik på arbetsmarknaden. Detta var skälet till att LTH för 15 år sedan startade programmet i Teknisk matematik, som är det första av sitt slag i landet.

Som civilingenjör i Teknisk matematik är du eftertraktad och kan få intressanta jobb över ett brett fält av arbetsgivare och branscher.

Du kan också se fram emot ett omväxlande arbete där du utvecklar eller forskar kring avancerade tekniska produkter, system och teori. Den breda träning i matematiska arbetssätt som utbildningen ger dig, kommer att göra dig varaktigt attraktiv på arbetsmarknaden.

Många civilingenjörer teknisk matematik  arbeta i team där de bidrar med matematisk specialistkunskap. För detta är du väl förberedd genom utbildningen den träning i kommunikation och modellering som du fått.

En annan möjlighet är att fortsätta med forskarutbildning. Eftersom den matematiska kompetensen är eftersökt kommer forskning att kunna göras inom ett brett fält av vetenskaper.

Kurser och upplägg

Under första året läser du grundläggande kurser inom matematik , bl. a. analys,  linjär algebra och en grundläggande kurs i programmering. Kurserna utgör basen för hela den fortsatta utbildningen. Du läser också två profilkurser: Matematisk modellering och Matematisk kommunikation.

Vidare ingår grundläggande kurser i fysik och mekanik. Ett genomgående tema för andra året är matematisk systemteori och systemteknik. Under andra året läser du också en grundläggande kurs i ekonomi.

Under ditt tredje år läser du ytterligare matematiska kurser. I dessa behandlas begrepp och teori som är centrala både inom matematik och inom tillämpningar.

Under fjärde och femte året väljer du en specialisering, där du fördjupar dig inom något teknikområde där matematiken används. 

Specialiseringarna är:

  • Beräkning och simulering
  • Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering
  • Beräkningsmekanik
  • Finansiell modellering
  • Programvara
  • Signaler, system och reglering
  • Bilder och grafik

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Kurser (läro- och timplan)

Examensbenämning

Civilingenjör i Teknisk matematik

Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår