lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Medicin och teknik är programmet som är skräddarsytt för dig med tvärvetenskapligt intresse och som vill jobba med teknik.

Ditt jobb kan komma att handla om att utveckla mobila metoder för bättre hälsa, smarta proteser, artificiella organ eller avancerad behandlingsteknik för att ge allvarligt sjuka en ny chans.

Utbildningen, som är nystartad och unik i Sverige, är tvärvetenskaplig i grunden och innefattar därför, förutom en gedigen teknisk bas, ett flertal kurser på universitetets fakulteter för medicin och naturvetenskap. Utbildningen har formats i samarbete med den medicintekniska industrin och ger dig därmed goda insikter i design och innovation där höga krav ställs på bl a patientsäkerhet.

Utbildningen Medicin och teknik är till för dig som vill arbeta med framtidens teknologier inom medicin - som kan rädda liv och förbättra livskvaliteten. Om ditt val står mellan att bli läkare och civilingenjör kanske just denna utbildning är vad du söker.

Som civilingenjör i Medicin och teknik kommer din kompetens att vara starkt efterfrågad inom industri, forskning och hälso- och sjukvård. Detta gäller såväl nationellt, Sverige har sedan länge en mycket stark position inom den medicintekniska branschen, som internationellt.

Redan från första dagen läser du kurser som kombinerar ingenjörskunskap med grundläggande förståelse för medicinska problemställningar. Många av kurserna är speciellt utvecklade för detta program, och bygger på den unika kompetens som finns på LTH där ett flertal internationellt framgångsrika forskningsgrupper verkar inom området medicinsk teknik.

Medicinsk teknik är ett synnerligen brett område med flera definitioner. Följande två definitioner har formulerats i svenska sammanhang:

"Medicinsk teknik är i stort sett alla produkter med medicinsk anknytning undantaget läkemedel. Det kan vara produkter inom bland annat röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys och hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar. Medicinsk teknik räddar därmed liv och ger högre livskvalitet för många. Det lindrar också lidande, skador och handikapp. Dess roll inom hälso- och sjukvården är oerhört viktig och det finns idag över 500 0000 teknologier inom medicinsk teknik." - Swedish Medtech

"En produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller huvudsak påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
 påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
kontrollera befruktning." - Lagen om medicintekniska produkter, 1993:584, 2 §