Maskinteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik är en utbildning med bred bas och stora valmöjligheter. Här förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö.

Du får en efterfrågad kompetens inom en mängd branscher som t ex design, produktutveckling, dimensionering, tillverkning, energiomvandling och energianvändning samt distribution och återvinning.

Utbildningen erbjuder en bred bas som ger dig möjlighet att välja mellan ett antal specialiseringar inom olika områden. Som civilingenjör i Maskinteknik kan du bli både specialist och problemlösare och kan därmed påverka hur vårt framtida samhälle kommer att se ut. Maskiningenjörens breda kompetens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Maskinteknikprogrammet förser industrin med kvalificerade civilingenjörer som kan delta i den utveckling som behövs för att bedriva en framgångsrik produktframtagning i konkurrens med omvärlden.

Samhällsekonomin bygger på ett kontinuerligt utbyte av varor och tjänster. Framtagningsprocessen av produkter har en central roll, både inom den varuproducerande sektorn och inom tjänstesektorn. Eftersom konkurrensen om både råvaror och energikällor hårdnar krävs en utveckling mot effektivare produktion, effektivare utnyttjande av befintliga resurser och energikällor samt anpassning av befintliga produkter och system till nya material och nya energikällor. Därför behövs kompetens kopplad till produktframtagning inom en mängd branscher (till exempel design, produktutveckling, dimensionering, tillverkning, energiomvandling och energianvändning samt distribution och återvinning).

Utbildningen ger breda baskunskaper, och även en särskild specialisering. Den präglas av en stark industrianknytning. Programmet möter studenten på ett sätt som uppmuntrar sammanhållning, identitet, ämnesintegration, meningsfullt lärande och en öppen dialog. 

Utbildningen i maskinteknik syftar till att möta behovet av civilingenjörer som:

  • bedriver framgångsrik produktframtagning och teknikutveckling i konkurrens med omvärlden
  • deltar i forsknings- och utvecklingsverksamhet inom produktframtagningsprocessen
  • utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvecklar teknik för säker och miljövänlig energiförsörjning och energiomvandling

Framtiden

Maskiningenjörens breda kompetens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. 

Ryggraden i Sveriges näringsliv består av de klassiska maskintekniska basindustrierna: verkstad, bil, papper, stål och energi. Inom dessa områden är arbetsmarknaden för civilingenjörer god. Du kan arbeta i små och stora företag med till exempel konstruktion, produktion eller utveckling av produkter och tjänster.

Många av Sveriges största exportföretag har civilingenjörer som ledare. Du har stora möjligheter att välja din egen karriärväg och att kunna ligga i utvecklingens frontlinje.

En karriär inom forskning är också öppen för dig.

Kurser och upplägg

Drygt första halvan av utbildningstiden ägnas åt grundläggande naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den specialisering du sedan väljer ger dig en suverän utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom ett maskintekniskt specialområde, kompletterade med valfria kurser.

Utbildningen i maskinteknik fokuserar på ett ansvarsfullt lärande. De olika ämnena följer och kompletterar varandra på ett logiskt sätt för att ge både bredd och djup.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Maskinteknik

Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering

Årskurs / 1 /

Matematik

Introduktion till maskinteknik

Ritteknik

Programmering

Industriell ekonomi

Fysik

Årskurs / 2 /

Mekanik – statik, dynamik

Termodynamik och strömningslära

Logistik

Hållfasthetslära

Konstruktionsmaterial

Tillverkningsmetoder

Årskurs / 3 /

Transmissioner

Elektroteknikens grunder

Energi och miljö i hållbar utveckling

Reglerteknik

Tribologi

Utvecklingsmetodik

Matematisk statistik

Alternativobligatoriska kurser

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Energiteknik Logistik och produktionsekonomi Produktrealisering Produktutveckling Mekatronik Beräkningsmekanik Transportteknik

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Ingrid Holmberg

Studie- och karriärvägledare

ingrid.holmberg@lth.lu.se

046–222 08 53

Cecilia Hollingby

Programplanerare

cecilia.hollingby@lth.lu.se

046-222 71 93

Sara Pereira

Internationell koordinator

sara.pereira@lth.lu.se

046-222 92 45

Fredrik Schultheiss

Programledare

fredrik.schultheiss@iprod.lth.se

046-222 85 20