lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildningen

Vill du bli en efterfrågad civilingenjör, som är utbildad inom ett område som Sverige är världsledande inom? Då ska du läsa vid landets enda renodlade civilingenjörsprogram i lantmäteri, som hittas vid LTH.

Ansökningsperioden för hösten 2016 har gått ut.

Läs mer om ansökan och behörighet här

Lantmäteri är en blandning av teknik, ekonomi och juridik, och har alltså både ett tekniskt och samhällsvetenskapliga perspektiv. I utbildningen kombineras fastighetsekonomi och fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen som matematik, statistik och programmering.

Lantmäteriområdet omfattar utveckling och förvaltning av fastigheter, förändring av markanvändning samt geografisk informationsteknik. Denna del av samhällsbyggandet kräver kompetens som integrerar tekniska, juridiska och ekonomiska kunskaper. Behovet av denna kompetens finns både inom offentlig sektor och i privat näringsliv.

Du går du en mycket god arbetsmarknad till mötes. För närvarande utbildas färre än 100 civilingenjörer i lantmäteri per år och arbetsmarknaden för dessa är mycket god i Sverige och en del jobbar också utomlands. Statistik från fackförbundet Sveriges Ingenjörer har under många år visat att civilingenjörer i lantmäteri har den lägsta arbetslösheten bland alla civilingenjörer.

Bland de studenter som läser utbildningen finns en jämn fördelning mellan killar och tjejer. Programmet präglas av en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande.

Forskning sker i de olika ämnena du läser, t ex hur geografisk information hanteras på Internet, digitala koordinater som grund för fastighetsgränser, om juridiska förutsättningar för att undvika grannfejder, säkerställda obligationer på fastighetsmarknaden, om oro på fastighetsmarknaden med stora prisändringar, effektiv fastighetsförvaltning, attraktiva stadsmiljöer och trafiksäkerhet.

Lantmäteri?

Jorden är rund och kartan är platt – hur bestäms exakt lägesposition? Hur bygger man en järnväg över och under jord när hundratals markägare är inblandade? Hur går planeringsprocessen för ett väl fungerande samhälle med bostäder, service och kollektivtrafik till? 

Det här är frågor som sysselsätter en civilingenjör i lantmäteri. En civilingenjör i lantmäteri medverkar också i användningen av fastigheter. Förändringar av fastighetsindelningen måste göras rationellt, utifrån juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar. Under senare år har bolag med stort fastighetsinnehav därför rekryterat många civilingenjörer i lantmäteri. 

Kunskaper om databashantering är viktigt för en civilingenjör i lantmäteri. Förr arbetade man med papperskartor. Nu är samma information lagrad på datorer och det skapar en mängd nya möjligheter. Kartor kan genom ett par knapptryckningar på datorn tillverkas för olika behov och olika skalor. Resultatet skrivs sedan ut eller används digitalt. Hus kan värderas genom att söka i databaserna efter alla husförsäljningar i ett område de senaste åren. Härigenom får man ett bra jämförelseunderlag vad ett hus är värt.

Examensbenämning

Civilingenjör i Lantmäteri

Master of Science in Engineering, Surveying and Land Management

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

samt

Ansökan

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Rätt behörighet?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.