Informations- och kommunikationsteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

På LTH:s utbildning inom informations- och kommunikationsteknik ligger fokus på internet, säkerhet och interaktionsdesign. Du får djup kunskap om ingenjörens roll i utveckling och anpassning av framtidens tjänster och tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik. Självklart med hänsyn till människans förutsättningar, möjligheter och behov.

Informations- och kommunikationsteknik är den tekniska grunden för dagens informationssamhälle. Metoder för att behandla, överföra och presentera information, i t.ex. datorer och smarta telefoner, utvecklas i snabb takt. Här utbildas du i att arbeta med, delta i och leda denna teknikutveckling.

Utbildningen ger träning i och förutsättningar för att utveckla avancerade kommunikationssystem samt förståelse för de principer och protokoll som bygger upp dessa. Du får även bred kunskap om säkerhet och sårbarhet och hur man konstruerar och analyserar säkerhetslösningar för system och nätverk. Användarperspektivet är en viktig del i utbildningen, då det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden av personer med denna kunskap.

Läs gärna mer i utbildningens kompetensprofil:

Kompetensprofil för informations- och kommunikationsteknik (PDF, 352 kB)

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik är du särskilt lämpad att arbeta med och delta i teknikutvecklingen av framtidens produkter, system och applikationer. Du får en god helhetsförståelse av hela kommunikationskedjan, hur informationen bearbetas och skickas, hur olika kommunikationsnät är uppbyggda för att hantera informationsflöden samt hur användaren interagerar med tekniken för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

Upplägg och innehåll

De första tre åren innehåller obligatoriska kurser som ger en bred grundläggande förståelse för hur moderna kommunikationssystem fungerar, samt ger de baskunskaper, i till exempel matematik och programmering, som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Därefter följer en av fem specialiseringar, valfria kurser, samt examensarbetet.

Unikt för programmet i Lund är att ämnena kognition och människa-datorinteraktion ingår i det obligatoriska blocket och följs upp i valfria fördjupningskurser.

Matematikundervisningen har spridits ut över programmets tre första år, liksom kurser i grundläggande programmering. Detta gör det möjligt att praktiskt integrera kunskaperna från kurserna med övriga kurser i utbildningen.

Film om utbildningen

Framtiden

Arbetsmarknaden är mycket ljus för dig som väljer att bli civilingenjör inom detta område. Många inom området informations- och kommunikationsteknik arbetar t.ex. som teknisk expert, projektledare, utvecklingsansvarig, chef på olika nivåer eller som forskare. 

Som civilingenjör inom informations- och kommunikationsteknik har du en gedigen kunskap om olika aspekter av datakommunikation. Du vet hur systemet byggs upp av de olika delarna och hur de påverkar varandra.

Datakommunikation är idag en grundpelare inom de mest skiftande områden med en uppsjö av avancerade tillämpningar som ställer hårda krav på exempelvis användbarhet, säkerhet, robusthet, nätuppbyggnad och kvalitet i överföringen.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik

Master of Science in Engineering, Information and Communication Engineering Technologies

 

Årskurs / 1 /

Data- och telekom

Människa – teknik

Matematik

Programmering

Programvaruutveckling

Fysik

Årskurs / 2 /

Data- och telekom

Människa – teknik

Matematik

Matematisk statistik

Programmering

Årskurs / 3 /

Data- och telekom

Människa – teknik

Entreprenörskap

Hållbar utveckling

Datorteknik och reglerteknik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Kommunikationssystem Säkerhet Användbarhet och design System, signaler och reglering Programvara

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046-222 71 38

Nora Ekdahl

Programplanerare

nora.ekdahl@lth.lu.se

046-222 47 83

Stephanie Jung

Internationell koordinator

stephanie.jung@lth.lu.se

046-222 37 20

Paul Stankovski

Programledare

paul.stankovski@eit.lth.se

046-222 75 84