lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildningen

Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

Ansökan och behörighet

Ansökningsperioden för hösten 2016 har gått ut.

Läs mer om ansökan och behörighet här

I en komplex verklighet utgör matematisk modellering ett allt mer slagkraftigt verktyg i analysen av beslutsalternativ och värderingen av risker och möjligheter. Ett kvalificerat ledarskap är avgörande för utvecklingen av industrins konkurrenskraft.

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. 

Eftersom industriell ekonomi ligger i gränslandet mellan teknik och ekonomi, lär du dig tala både ekonomernas och teknikernas språk. Det är en kvalificerad utbildning som ger dig kunskap om mänskliga, tek­niska och ekonomiska resurser i ett företag.

Som civilingenjör i industriell ekonomi är du attraktiv på arbetsmarknaden genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att leda och genomföra industriella projekt. Du kan se fram emot en god arbetsmarknad, både nationellt och internationellt.

Industriell ekonomi på Lunds Tekniska Högskola ger kvalitet, spets och en individuell och konkurrenskraftig utbildning. Det är en spännande utbildning för dig som vill ha möjligheten att integrera teknik och ekonomi genom hela din utbildningstid.

Utbildningen ger dig en bred kunskap men samtidigt en spetskompetens inom valda teknik- och ekonomiområden. Du får en god bas i matematik och en unik inriktning mot finans och risk. 

Utbildningen har utbytesavtal med många universitet i världen. Som student har du även möjlighet till egen näringslivsmentor under studietiden. 

Speciellt för utbildningen inom industriell ekonomi i Lund är möjligheten att specialisera sig mot matematisk modellering och finansiell statistik.

Programmet präglas av integration mellan matematik, ekonomi och teknik och den forskning som bedrivs på LTH inom dessa områden.

Examensbenämning

Civilingenjör i Industriell ekonomi

Master of Science in Engineering, Industrial Engineering and Management

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

samt

Ansökan

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Rätt behörighet?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.