lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management.  
Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

I en komplex verklighet utgör matematisk modellering ett allt mer slagkraftigt verktyg i analysen av beslutsalternativ och värderingen av risker och möjligheter. Ett kvalificerat ledarskap är avgörande för utvecklingen av industrins konkurrenskraft.

Eftersom industriell ekonomi ligger i gränslandet mellan teknik och ekonomi, lär du dig tala både ekonomernas och teknikernas språk. Det är en kvalificerad utbildning som ger dig kunskap om mänskliga, tek­niska och ekonomiska resurser i ett företag.

Som civilingenjör i industriell ekonomi är du attraktiv på arbetsmarknaden genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att leda och genomföra industriella projekt. Du kan se fram emot en god arbetsmarknad, både nationellt och internationellt.

Industriell ekonomi på Lunds Tekniska Högskola ger kvalitet, spets och en individuell och konkurrenskraftig utbildning. Det är en spännande utbildning för dig som vill ha möjligheten att integrera teknik och ekonomi genom hela din utbildningstid.

Utbildningen ger dig en bred kunskap men samtidigt en spetskompetens inom valda teknik- och ekonomiområden. Du får en god bas i matematik och en unik inriktning mot finans och risk. 

Utbildningen har utbytesavtal med många universitet i världen. Som student har du även möjlighet till egen näringslivsmentor under studietiden. 

Speciellt för utbildningen inom industriell ekonomi i Lund är möjligheten att specialisera sig mot matematisk modellering och finansiell statistik.

Programmet präglas av integration mellan matematik, ekonomi och teknik och den forskning som bedrivs på LTH inom dessa områden.

Framtiden

Efter utbildningen kan du arbeta både i Sverige och utomlands. Du kan tillämpa hela kedjan från idéformulering, modellering, konstruktion, tillverkning, kvalitetssäkring, drift och underhåll till produktion och distribution av produkter och tjänster. Du arbetar t ex som affärsutvecklare, produktionsledare, systemutvecklare, kvalitetsingenjör, marknadsförare, managementkonsult inom investment banking, riskanalytiker, logistikchef eller företagsledare.

Det är stor efterfrågan såväl nationellt som internationellt på civilingenjörer med goda ledaregenskaper som kan verka i gränsområdet mellan teknik och ekonomi. 

Kurser och upplägg

Av 300 hp utgörs 180 hp av obligatoriska kurser inklusive en alternativobligatorisk teknikprofil i årskurs 3. Under årskurs 4 och 5 läser du minst 45 hp fördjupningskurser inom en av programmets fem specialiseringar samt ytterligare bredd- och/eller fördjupningskurser.

Teknikprofiler

I årskurs 3 väljer du en av följande alternativobligatoriska teknikprofiler: 

Produktinnovation ger grundläggande kunskaper om hur fysiska produkter utvecklas i industrin med tyngdpunkt på management, konstruktion och design

Energi- och miljöteknik ger dig grundläggande kunskaper i traditionell och förnyelsebar energi- och förbränningsteknik samt energi- och miljösystemanalys.

Matematisk modellering ger dig inte bara kunskaper i modellering, optimering och statistik utan också verktyg att implementera kraftfulla modeller på verkliga system.

System- och programvaruutveckling utvecklar dina kunskaper i programmerings-, dator- och digitalteknik samtidigt som du lär dig metoder för utveckling av mycket stora tekniska system.

Specialiseringar

I årskurs 4 läser du avancerade kurser inom det ämnesområde som du väljer som din specialisering. På Industriell ekonomi programmet kan du välja mellan specialiseringarna:

  • Affär och innovation
  • Finans och risk
  • Produktion
  • Programvaruintensiva system
  • Logistik och Supply Change Management 

Läs mer om specialiseringarna

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Examensbenämning

Civilingenjör i Industriell ekonomi

Master of Science in Engineering, Industrial Engineering and Management

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår