lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Vill du jobba på teknikens framkant med konstruktion av det nästan omöjliga? Vill du vara med och skapa framtidens teknik? Att utbilda sig till civilingenjör i elektroteknik ger en nästintill tidlös kompetens, som är gångbar både nationellt och internationellt.

Framtiden

Elektroteknik är den del av fysikämnet som i någon form handlar om elektricitet, och den utgör grunden för vårt moderna samhälle. Elektroteknik är eftertraktad kunskap. Efter utbildningen kan du påverka framtidens teknik inom t ex miljö, energi, medicin, underhållning och kommunikation. Du kan vara med och konstruera morgondagens apparater som mobiltelefoner, sjukhusapparater, robotar och elektroniska kretsar.

Utbildningen är teoretisk i kombination med många laborationer och projekt.

Du får en stark teoretisk grund av matematik och fysik och samtidigt en god träning i att konstruera, mäta och programmera.

Du får också lära dig mäta, behandla och överföra signaler i olika former och att använda simuleringsverktyg, samt att konstruera till exempel filter och förstärkare.

Programmet präglas av LTH:s forskning inom bl. a. telekommunikation, elektronikkonstruktion, medicinsk teknik och energiteknik. Det är stor valfrihet inom utbildningen. Hela tio olika specialiseringar, som är starkt knutna till forskargrupper som bedriver världsledande forskning inom t ex reglerteknik, nanoelektronik, medicinsk teknik och kommunikation.

Utbildningen i Elektrotekniks främsta mål är att ge en hög kompetens i analys och syntes av elektrotekniska system Viktiga moment i utbildningen utgörs därför av kurser som ger ingående kännedom om såväl komponenter som system. Detta tillsammans med den stora bredd som civilingenjörsutbildningen i elektroteknik ger kombinerad med en god träning i att snabbt sätta sig in i nya områden, gör att man som färdig ingenjör är attraktiv på en vid arbetsmarknad.

Utbildningen kan göra dig både till expert med mer specialiserad kunskap, eller generalist genom att göra ett bredare val av kurser. Kombinerade dator- och elektronikkunskaper ger större kompetens vad gäller att koppla ihop datorn med omgivningen, exempelvis med drivrutiner och elektronikmoduler.

Du som har (eller får efter de inledande kurserna) ett stort intresse för datorer och programvaruteknik har mycket att hämta i utbildningen. Du kan läsa i stort sett samma kurser som programmet Datorteknik. Då får du en en större möjligheter till förståelse för maskinvaran genom till exempel mätteknik, styrning, grafikhårdvaran eller dylikt.

Framtiden

Det är stor brist på civilingenjörer i elektroteknik, vilket betyder det är en fantastisk arbetsmarknad som väntar dig. Arbetsmarknden för civilin­genjörer inom elektroteknik är mycket god såväl inom industrin som i den akademiska världen.

En civilingenjörsutbildning i elektroteknik ger dig nyckeln till det högteknologiska samhället. I arbetslivet kommer du att arbeta tillsammans med många andra yrkesgrupper, tjäna bra och få stora möjligheter att resa mycket eller arbeta utomlands.

Vissa civilingenjörer inom elektroteknik blir tekniska specialister, andra gör chefskarriär och några stannar kvar inom universitetet för att forska.

Många företagsledare är nu oroliga för att det inte utbildas tillräckligt många ingenjörer inom detta teknikområde. Det finns behov av både de som vill jobba väldigt tekniknära och de som är duktiga på att planera och se tekniken i ett vidare perspektiv.

Den snabba teknikutvecklingen gör att det även i framtiden kommer att finnas ett stort behov av kvalificerade ingenjörer inom området.

Kurser och upplägg

Utbildningen är indelad i ett grundblock och i ett fördjupande block. Grundblocket läses under utbildningens tre första år och innefattar enbart obligatoriska kurser.

Det fördjupande blocket läses från och med utbildningens fjärde år och innefattar en specialisering, valfria kurser samt ett examensarbete.

Syftet med specialiseringen är att du skall få väsentligt fördjupade kunskaper inom en del av det valda teknikområdet. På E-programmet kan du välja mellan olika specialiseringar vilka tillsammans kan sägas avspegla de centrala forskningsområdena inom elektroteknikområdet vid LTH. En specialisering omfattas av kurser om från cirka 90 till cirka 120 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng är på avancerad nivå.

I läro- och timplanen för programmet kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Examensbenämning

Civilingenjör i Elektroteknik

Master of Science in Engineering, Electrical Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår