Elektroteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

En civilingenjörsutbildning i elektroteknik ger dig nyckeln till det högteknologiska samhället och med denna kunskap kan du förändra och förbättra världen. Civilingenjören i elektroteknik skapar hållbara lösningar för dagens och morgondagens samhälle.

Elektroteknik är den del av fysikämnet som i någon form handlar om elektricitet – allt från de minsta elektroniska komponenterna i datorer och mobiltelefoner till generering och användning av elkraft. Du får en stark teoretisk grund av matematik och fysik och samtidigt en god träning i att konstruera, mäta och programmera.

Programmet präglas av LTH:s forskning inom bl. a. telekommunikation, elektronikkonstruktion, medicinsk teknik och energiteknik.

Utbildningen i Elektrotekniks främsta mål är att ge en hög kompetens i analys och syntes av elektrotekniska system. Viktiga moment i utbildningen utgörs därför av kurser som ger ingående kännedom om såväl komponenter som system.

Utbildningen kan göra dig både till expert med mer specialiserad kunskap, eller generalist genom att göra ett bredare val av kurser. Kombinerade dator- och elektronikkunskaper ger större kompetens vad gäller att koppla ihop datorn med omgivningen, exempelvis med drivrutiner och elektronikmoduler.

Det är stor valfrihet inom utbildningen. Hela tio olika specialiseringar, som är starkt knutna till forskargrupper som bedriver världsledande forskning inom t ex reglerteknik, nanoelektronik, medicinsk teknik och kommunikation.

Framtiden

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med utveckling inom energiförsörjning, energikällor, fordon- och transportsystem, datakommunikation, industrirobotar, mobiltelefoni och all den teknik som hanterar vårt digitala samhälle. Det är stor brist på civilingenjörer i elektroteknik så arbetsmarknaden är god.

Vissa civilingenjörer inom elektroteknik blir tekniska specialister, andra gör chefskarriär och några stannar kvar inom universitetet för att forska. Det finns behov av både de som vill jobba tekniknära och de som är vill arbeta med tekniken i ett vidare perspektiv.

Kurser och upplägg

Utbildningen är indelad i ett grundblock och i ett fördjupande block. Grundblocket läses under utbildningens tre första år och innefattar enbart obligatoriska kurser. Det fördjupande blocket läses från och med utbildningens fjärde år och innefattar en specialisering, valfria kurser samt ett examensarbete.

Du som har - eller får efter de inledande kurserna - ett stort intresse för datorer och programvaruteknik kan läsa i stort sett samma kurser som programmet Datorteknik. Då får du en en större möjligheter till förståelse för maskinvaran genom till exempel mätteknik, styrning, grafikhårdvaran eller dylikt.

Kinainriktningen

Programmet erbjuder en särskild Kinainriktning som du kan söka till på våren i årskurs 1. Inriktningen innebär att du under ditt andra år läser kinesiska och kinesisk kultur parallellt med dina teknikstudier. Höstterminen i årskurs 3 är förlagd till Kina. Dessutom har du möjlighet att söka ytterligare en utbytestermin senare under utbildningen samt praktikplats och examensarbete i Kina.

Anmäl dig till utbildningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Elektroteknik

Master of Science in Engineering, Electrical Engineering

 

Årskurs / 1 /

Elektronik

Matematik

Programmering

Fysik

Årskurs / 2 /

Analog elektronik

Digitalteknik

Datorteknik

Komponentfysik

Fysik

Matematik

Ekonomi

Programmering

Årskurs / 3 /

Elektromagnetisk fältteori

Mätteknik

Elenergiteknik

Reglerteknik

Digital signalbehandling

Kommunikation och nätverk

Elektronikprojekt

Hållbar utveckling

Matematik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Bilder och grafik Integrerade system Energi och miljö Fotonik och högfrekvens- elektronik Kommunikationssystem Medicinsk teknik Produktion, logistik och affärer Programvara Reglerteknik och automation Signaler och sensorer

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Roger von Moltzer

Studie- och karriärvägledare

roger.von_moltzer@lth.lu.se

046–222 00 88

Åsa Vestergren

Programplanerare

asa.vestergren@lth.lu.se

046-222 73 11

Helene von Wachenfelt

Internationell koordinator

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se

046-222 97 46

Markus Törmänen

Programledare

markus.tormanen@eit.lth.se

046-222 91 09