lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildningen

Elektroteknik med automationsteknik blandar teori med praktiska tillämpningar. Utbildningen har stor anknytning till näringslivet och den färdiga högskoleingenjören är snabbt användbar i näringslivet.

Vi inser alla hur viktiga elleveranserna till våra företag och hem är. Vad händer om elleveranserna upphör? Jo, värmesystemen slås ut, vattenleveranserna bryts, mobiltrafiken försvinner, SMS, MMS och internet ur funktion - hela samhället slutar att fungera!

En elektro-/automationsingenjör arbetar med projektering, konstruktion, underhåll och drift av automations- och elanläggningar.

Inom dessa områden ingår såväl hårdvaru- som mjukvaruarbete. Därför krävs kunskaper inom elektroteknik, automationsteknik och datorteknik.

Målet med utbildningen är att ge kunskap om såväl elkraftsystem som installationsteknik samt automationsteknik med givare, reglersystem och datorbaserade styr- och automationssystem. I utbildningen ingår realistiska projekt, som utförs i samarbete med företag i regionen. 

Automationssystem driver och övervakar medicinsk utrustning, bil-, tåg- och flygtrafik, dvs stora delar av samhällets infrastruktur. I de framtida miljöriktiga energisystemen såsom vind-, sol- och vågkraft kommer det att krävas högteknologiska datorstyrda automationssystem för att ge en säker energiförsörjning. Även i hemmen finns idag avancerade automationssystem för att styra och reglera inomhusklimatet och energianvändningen.

Eftersom programmet syftar till att utbilda högskoleingenjörer är anknytningen till näringslivet stort och de grundläggande teorierna ansluter till befintlig teknik. Som student får du kontakt med arbetslivet genom studiebesök och gästföreläsare från näringslivet. Inslag av pågående forskning läggs också in i kurserna.

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i elektroteknik vid LTH i Lund.

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Elektroteknik

Bachelor of Science in Engineering, Electrical Engineering

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

samt

Ansökan

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagning och behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet

Rätt behörighet?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.