Elektroteknik med automation

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Elektroteknik med automationsteknik blandar teori med praktiska tillämpningar. Utbildningen har stor anknytning till näringslivet och den färdiga högskoleingenjören är snabbt användbar i näringslivet.

Vi inser alla hur viktiga elleveranserna till våra företag och hem är. Vad händer om elleveranserna upphör? Jo, värmesystemen slås ut, vattenleveranserna bryts, mobiltrafiken försvinner, SMS, MMS och internet ur funktion - hela samhället slutar att fungera!

En elektro-/automationsingenjör arbetar med projektering, konstruktion, underhåll och drift av automations- och elanläggningar. Inom dessa områden ingår såväl hårdvaru- som mjukvaruarbete. Därför krävs kunskaper inom elektroteknik, automationsteknik och datorteknik.

Målet med utbildningen är att ge kunskap om såväl elkraftsystem som installationsteknik samt automationsteknik med givare, reglersystem och datorbaserade styr- och automationssystem. I utbildningen ingår realistiska projekt, som utförs i samarbete med företag i regionen.

Automationssystem driver och övervakar medicinsk utrustning, bil-, tåg- och flygtrafik, dvs stora delar av samhällets infrastruktur. I de framtida miljöriktiga energisystemen såsom vind-, sol- och vågkraft kommer det att krävas högteknologiska datorstyrda automationssystem för att ge en säker energiförsörjning. Även i hemmen finns idag avancerade automationssystem för att styra och reglera inomhusklimatet och energianvändningen.

Eftersom programmet syftar till att utbilda högskoleingenjörer är anknytningen till näringslivet stort och de grundläggande teorierna ansluter till befintlig teknik. Som student får du kontakt med arbetslivet genom studiebesök och gästföreläsare från näringslivet. Inslag av pågående forskning läggs också in i kurserna.

Framtiden

Högskoleingenjörer går en god och balanserad arbetsmarknad till mötes.

En elektro-/automationsingenjör arbetar med projektering, konstruktion, underhåll och drift av automations- och elanläggningar. Inom dessa områden ingår såväl hårdvaru- som mjukvaruarbete. Därför krävs kunskaper inom elektroteknik, automationsteknik och datorteknik. Automationssystem driver och övervakar medicinsk utrustning, bil-, tåg- och flygtrafik, d v s stora delar av samhällets infrastruktur. Genom den här treåriga utbildningen får du en lysande möjlighet till att utbilda dig inom ett spännande ämne och du kommer att kunna välja mellan många attraktiva jobb då du är färdig högskoleingenjör.

Exempel på vad du kan arbeta som:

 • Elektroingenjör
 • Automationsingenjör
 • Serviceingenjör
 • Projektledare
 • Konstruktör
 • Projektledare
 • Utvecklingsingenjör
 • Drift- och underhållsingenjör
 • Försäljningsingenjör
 • Utbildare inom området
 • Produktionschef
 • Kvalitetsingenjör

Kurser och upplägg

Utbildningen börjar med grundläggande matematik, elektrisk kretsteori och digital- och datorteknik samt programmering i årskurs 1.

I årskurs 2 fördjupas kunskapen i elektroteknik med såväl elektromagnetism med EMC, signalbehandling, elektrisk mätteknik, energiteknik och elektriska drivsystem. Dessutom inleds automationsdelen i årskurs 2 med styr- och reglersystem för att sedan fortsätta i årskurs 3 med automationskonstruktion och installationsteknik.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete omfattande 15 veckor och som oftast utförs på ett företag i regionen. Av en ingenjör inom automations- och elektroteknikbranschen krävs idag även kunskaper inom datateknik och data- och telekommunikation varför kurser i dessa ämnen också ingår i utbildningen.

Ing-dagar

I utbildningen ingår obligatoriska Ing-dagar där du tränas i ingenjörsmässighet. Det handlar om teknisk och icke-teknisk ingenjörskompetens som du har nytta av både i utbildningen och i din framtida yrkesroll. Ing-dagarna har olika teman, t ex Ingenjörsmässigt skrivande, gruppdynamik, etiska dilemman eller interkulturella samarbeten.

Mer om Ing-dagar på Ingenjörshögskolans hemsida 

CITIK - certifiering i icke-tekniska kompetenser

Om du vill fördjupa dig i icke-tekniska kompetenser utöver Ing-dagar och samtidigt vässa ditt CV, finns det möjlighet att certifiera sig inom området. Det är helt frivilligt och kräver att du självständigt genomför aktiviteter.

Mer om CITIK på Ingenjörshögskolans hemsida

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i elektroteknik vid LTH i Lund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

 • Matematik 3c (eller Matematik D)
 • Fysik 2 (eller Fysik B)
 • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Elektroteknik

Bachelor of Science in Engineering, Electrical Engineering

 

Årskurs / 1 /

Matematik

Introduktion

Digital- och datorteknik

Kretsteknik

Datorkommunikation

Programmering

Årskurs / 2 /

Utvidgad ellära

Elenergiteknik och elektriska drivsystem

Kraftelektronik

Styr- och reglerteknik

Automationsteknik

Dator- och telekommunikation

Databaser

Årskurs / 3 /

Matematik

Projekt

Automationsteknik

Valfria kurser

Datorsäkerhet

Examensarbete

Kontakt

Ylva Oscarsson

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

infohbg@kansli.lth.se

042–35 67 25

Christin Lindholm

Programledare

christin.lindholm@cs.lth.se

042–35 67 46