Ekosystemteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Ekosystemteknik/Environmental Engineering är en utbildning för dig som vill arbeta tvärvetenskapligt med hållbarhetsfrågor. Det är en bred utbildning där samspelet mellan teknik, naturvetenskap och miljö är ett väsentligt tema.

Strävan efter att finna lösningar på mänsklighetens stora problem är central. Det kan handla om att utveckla mer miljöanpassade tekniker, men även om att försöka få nödvändiga förändringar att ske. Förståelse för ramar och möjligheter i samhället, såväl lokalt som regionalt och internationellt, är därför viktiga.

Utbildningen förbereder dig för en internationell arbetsmarknad, då flera kurser ges på engelska.

Som utbildad ekosystemtekniker kan du arbeta inom miljöteknik eller med miljöfrågor i ett bredare perspektiv. Arbetet för en hållbar utveckling kommer under överskådlig tid att stå högst upp på den allmänna agendan. Därför behövs ingenjörer som har kompetens att hantera samhällets utnyttjande av naturresurser och dess påverkan på miljön utifrån gedigna kunskaper i ekologi och naturens förutsättningar.

Inom ekosystemteknik utbildas civilingenjörer som verkar som specialister inom olika teknikområden och som besitter en särskild kompetens inom ekologi, geovetenskaper och miljörelaterad kemi, samt arbetar specifikt med miljöfrågor utifrån civilingenjörens tekniska kunnande och med förståelse för teknikens villkor.

Ekosystemteknik präglas av kombinationen problemlösning och miljöhänsyn i ett globalt perspektiv. Utbildningen har en naturvetenskaplig grund i ämnen som kemi, fysik, biologi, matematik, hydrologi, ekologi och geologi. Dessa kunskaper fogas sedan ihop i tekniska kurser som till exempel strömningslära, masstransport, teknisk modellering och systemteknik.

Träningen i systematisk problemlösning blir alltmer avancerad för varje årskurs. Under den avslutande, fördjupande delen väljer studenten specialisering inom programmet.

Våra studenter är jämnt fördelade på kvinnor och män, och studentinflytandet på utbildningen är stort. Det finns en mångfald i kursupplägg och examinationsformer.

Syftet med utbildningen är att utbilda civilingenjörer som:

  • kan verka som specialister inom olika teknikområden med en extra kompetens i form av sitt kunnande inom ekologi, kemi och geovetenskaper
  • kan arbeta specifikt med miljöfrågor och som har en fördel gentemot miljökunniga som inte är civilingenjörer i form av sitt tekniska kunnande och sin förståelse för teknikens villkor.

Framtiden

Efter examen som civilingenjör i Ekosystemteknik/EnvironmentalEngineering har du många intressanta möjligheter. Du kan välja att jobba för privata eller offentliga arbetsgivare, hos små konsultföretag eller på stora industriföretag, i kommuner, på statliga myndigheter eller forskningsinstitut.

Forskarbanan står öppen och det finns stora möjligheter att arbeta internationellt. Förutom i Sverige finns det ekosystemtekniker i bl a Danmark, Norge, Tyskland och Australien.

Miljöteknik och hållbar utveckling kommer under en lång framtid att vara viktiga områden och som civilingenjör i Ekosystemteknik kommer du att kunna göra betydelsefulla insatser.

Kurser och upplägg

Utbildningen består av en grundläggande del på tre år och en fördjupande del om två år. I den grundläggande delen kombineras ämnen som kemi, ekologi, geologi, mikrobiologi,hydrologi och miljösystem med både teknikämnen och bas ämnen i civilingenjörsutbildningen, såsom matematik, statistik och fysik.

Träningen i systematisk problemlösning blir alltmer avancerad för varje årskurs.

Under den avslutande, fördjupande delen väljer studenten specialisering inom programmet. Därutöver kan kurser inom LTH och övriga delar av Lunds universitet läsas.

Många studenter läser kurser eller gör sitt examensarbete utomlands.

Utbildningen avslutas med ett halvårslångt examensarbete. Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförs av 1-2 studenter och kan exempelvis vara en studie på uppdrag av ett företag, en del av ett forskningsprojekt eller en undersökning i ett utvecklingsland.

Efter 3 års studier finns det möjlighet att söka till programmet Civilingenjör i Riskhantering vid LTH.

Liksom på övriga civilingenjörsprogram ges möjlighet att ta en teknologie kandidatexamen efter 3 år.

Examensbenämning

Civilingenjör i Ekosystemteknik

 

Master of Science in Engineering, Environmental Engineering

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Ekosystemteknik

Master of Science in Engineering, Environmental Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Årskurs / 1 /

Matematik

Fysik

Ekologi

Hydrologi

Geovetenskap

Årskurs / 2 /

Matematik

Mekanik

Kemi

Molekylär cellbiologi

Fysik

Årskurs / 3 /

Matematik och statistik

Strömningslära, Masstransport

Miljömanagement och Ekonomi

Systemteknik

Alternativobligatoriska kurser

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Energisystem Miljösystem Processdesign Vattenresurshantering

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Tobias Björklund

Studie- och karriärvägledare

tobias.bjorklund@lth.lu.se

046–222 71 38

Joakim Malm

Programplanerare

joakim.malm@lth.lu.se

046-222 75 11

Marie Brink

Internationell koordinator

marie.brink@lth.lu.se

046-222 37 18

Johan Reimer

Programledare

johan.reimer@chem.lu.se

046-222 81 33