Datateknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen

Vill du vara med och utveckla de system av program och hårdvara som alla människor kommer att använda i framtiden? Vill du ha en bredd i din utbildning som gör att du kan arbeta inom många områden, och därmed ha stor valfrihet i ditt yrkesval? Vill du delta i en värld som kontinuerligt förändras, och där det är du som ständigt ligger i framkant för vad som är möjligt? Då ska du bli civilingenjör i datateknik.

I allt från det enklaste trafikljuset till den mest avancerade månlandaren finns den där – datorn. Som civilingenjör inom data är det du som tillsammans med andra designar och utvecklar mjukvaran för dagens och framtidens datorer, var de än må finnas.

Programmet präglas av en helhetssyn på datatekniken som innefattar människan som utvecklare och användare. I din examen kan du även till viss del ta med kurser från hela Lunds universitet, så du har alltså möjlighet att komplettera din utbildning med icke-tekniska ämnen.

På LTH får du kontakt med forskning på internationellt sett mycket hög nivå inom många områden som har med datateknik att göra, som t ex programvaruutveckling, datasäkerhet, telekommunikation, reglerteknik och signalbehandling. 

Målet med dina studier är att du skall bli civilingenjör i datateknik och lära dig att utveckla datorprogram av skilda slag, veta hur datorer är konstruerade och hur nätverk av datorer är uppbyggda.

Du skall bli duktig i att utveckla datorprogram av olika slag, men som civilingenjör behöver du kunna mera: du skall ha en ordentlig matematisk grund och veta något om fysik, du skall känna till grunderna i elektronik och digitalteknik, veta hur datorer är konstruerade och hur nätverk av datorer är uppbyggda, du ska också kunna styra industriella processer med hjälp av datorer.

Du ska kunna presentera resultat, muntligt och skriftligt, kunna arbeta i grupp och vara förtrogen med människans roll i samhället och i de system där datorer ingår. Kurser inom alla dessa områden finns i det obligatoriska blocket på utbildningen.

Utbildningen i datateknik syftar till att möta behovet av civilingenjörer som:

  • utvecklar avancerade datatekniska lösningar, system och tillämpningar inom exempelvis processindustrin, telekomindustrin, media- och underhållningsbranschen
  • använder ett systemtänkande där såväl programvara och hårdvara som teori och tillämpningar bildar en helhet

Upplägg och innehåll

Under  de  tre  första  åren  får  du  en  kvalificerad  teknisk utbildning med en hel del matematik och grundläggande tekniska  ämnen,  men  tidigt  ägnas  även  en  stor  del  av utbildningen  åt  utveckling  av datorprogram,  datorteknik och tillämpningar. Datorn utnyttjas redan från början som ett naturligt arbetsredskap.

Under de sista två åren skaffar du dig en egen profil på din utbildning genom att välja en specialisering och bestämma ett intressant ämne för ditt examensarbete.

Inom utbildningens ram har du också möjlighet att välja fritt inom LTH:s eller Lunds universitets hela kursutbud och som avslutning på din utbildning gör du ett examensarbete, där du väljer ämne själv och du kan också välja om du vill göra ditt ex-jobb på skolan eller på ett företag i branschen.

Det blir allt vanligare att teknologerna läser ett år (normalt det fjärde) utomlands. LTH har utbytesavtal med många universitet över hela världen. Har du valt Kinainriktningen på detta program så är utbytet en integrerad del i din utbildning. Vid utbyten inom programmets ram får du studiemedel även när du läser utomlands och du behöver inte betala några studieavgifter vid det universitet som du kommer till.

Kinainriktningen

Programmet erbjuder även, tillsammans med Elektroteknik och Informations- och kommunikationsteknik, en särskild Kinainriktning som du kan söka till på våren i årskurs 1.

Inriktningen innebär att du under ditt andra år läser kinesiska och kinesisk kultur parallellt med dina teknikstudier. Höstterminen i årskurs 3 är förlagd till Kina. Dessutom har du möjlighet att söka ytterligare en utbytestermin senare under utbildningen samt praktikplats och examensarbete i Kina. Kurserna inom kinesiska och kinesisk kultur ligger inom den breddande delen av din utbildning.

Kinainriktningen

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A9:

  • Matematik 4 (eller Matematik E)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Civilingenjör i Datateknik

Master of Science in Engineering, Computer Science and Engineering

 

Årskurs / 1 /

Programvaruinriktade kurser

Matematik

Tillämpningsinriktade kurser

Fysik

Årskurs / 2 /

Programvaruinriktade kurser

Hårdvaruinriktade kurser

Matematik

Tillämpningsinriktade kurser

Årskurs / 3 /

Programvaruinriktade kurser

Tillämpningsinriktade kurser

Matematik

Årskurs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: Bilder och grafik, hårdvarunära systemutveckling, inbyggda system, maskinintelligens, nätverk och säkerhet, programvara, software engineering, System, signaler och reglering

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Åsa K Nilsson

Studie- och karriärvägledare

asa_k.nilsson@lth.lu.se

046–222 71 89

Pablo Hernandez

Programplanerare

pablo.hernandez@lth.lu.se

046-222 71 02

Helene von Wachenfelt

Internationell koordinator

helene.von_wachenfelt@lth.lu.se

046-222 97 46

Per Andersson

Programledare

per.andersson@cs.lth.se

046–222 46 73