Byggteknik med arkitektur

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik med arkitektur ingår i området samhällsbyggnad och ger rätt kompetens för dagens byggbransch. Här får du solid teknisk kompetens samt en helhetsförståelse av byggprojekt och de olika faserna i byggprocessen. Du får också direktkontakt med branschens aktörer under utbildningen och steget från avslutad examen till ett aktivt yrkesliv är kort.

Ett byggprojekt består av många olika faser och en byggnadsingenjör deltar i hela projektet från första början fram till att byggnaden tas i bruk. Arbetsuppgifterna för en byggnadsingenjör har därför stor variation: planering, konstruktion, produktion, projektledning, byggnadskontroll, administration och ekonomi är exempel på arbetsområden. 

Som byggnadsingenjör har du både teknisk kompetens och förståelse för byggprojektet som helhet. Det innebär samarbeten, med många yrkesgrupper, som alla har sin roll i byggprocessen: beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare och myndigheter med flera.

Utbildningens inriktning mot arkitektur innebär att du utöver din kompetens som byggnadsingenjör också får utvidgade kunskaper inom områdena byggnaders planering och gestaltning, arkitekturhistoria och visualiseringsteknik.

Byggsektorn är ekonomiskt och socialt kanske vår viktigaste samhällssektor. Byggandet av bostäder och lokaler ökar och  med det även kraven på en hållbar samhällsutveckling med nya byggmaterial, byggmetoder och byggaktörer. Dagens moderna byggandet ställer därför stora ingenjörsmässiga krav på teknisk kompetens. Det hållbara samhället ställer krav inte bara på tekniskt godtagbara lösningar utan även på ändamålsenlig utformning och miljömedvetna lösningar. En sådan syntes – mellan byggteknik, miljökunnande och formgivning - finner du på denna utbildning.

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund eller till masterutbildningen Energi – och miljöeffektiva byggnader i Helsingborg.

Framtiden

Högskoleingenjörer går en god och balanserad arbetsmarknad till mötes. Behovet av att anställa nya ingenjörer inom byggteknik med arkitektur är enligt näringslivets egna prognoser stort. Byggandet i Sverige ökar i omfattning och byggingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Ett byggprojekt har många olika intressenter exempelvis beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare, myndigheter, finansiärer med flera. Arbetsuppgifterna för en byggingenjör kan således vara mycket varierande. Planering, konstruktion, produktion, projektledning, byggnadskontroll, administration, ekonomi är exempel på arbetsområden.

Kurser och upplägg

Första året på utbildningen innehåller en kombination av breda introducerande kurser inom byggområdet och grundläggande kurser inom matematik, CAD och arkitektur.

Det andra året domineras av kurser med byggnadsteknisk inriktning och det tredje avslutande året innehåller projekt – och fördjupningskurser samt ett examensarbete som normalt utförs i samarbete med näringslivet.

I programmet ingår arbetsplatsförankrad utbildning som t ex gästföreläsningar och studiebesök.

Afu - arbetslivsförankrad utbildning

Afu är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Afu bygger på ett samarbete med bland annat Sveriges Byggindustriers lokalavdelning i Helsingborg.

Årskurs 1: Afu:n ska knyta an till tillämpade moment på en byggarbetsplats. Studenten deltar i studiebesök i mindre grupper. Studiebesöken följs upp av ett seminarium.

Årskurs 2: Afu:n ska knyta an till skarpa husbyggnadsprojekt. Studenten får följa de olika aktörerna inom byggprocessen genom projektföreläsningar under en veckas tid. Gästföreläsningarna följs upp av ett seminarium.

Företagsförlagd praktik

Under åk 3 kan du välja en företagsförlagd kurs. Kursen ger dig fyra veckors praktisk erfarenhet genom att du deltar i det dagliga arbetet på en byggrelaterad arbetsplats. Syftet med kursen är att stärka utbildningens tillämpade profil samt att ge grundläggande kunskaper om arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Studenten ordnar själv praktikplats, men hjälp kan ges vid behov.

Behörighet

Grundläggande behörighet

samt

Områdesbehörighet A8:

  • Matematik 3c (eller Matematik D)
  • Fysik 2 (eller Fysik B)
  • Kemi 1 (eller Kemi A)

Antagningsstatistik HT2019

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik

Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

 

Årskurs / 1 /

Matematik

Byggteknik med arkitektur

Arkitektur och byggteknikhistoria

Kommunikation och datorverktyg

Husbyggnadsteknik

Geodetisk mätningsteknik

Miljövetenskap

Fysik

Årskurs / 2 /

Matematisk statistik

Byggnadsmaterial

Strukturmekanik

Byggnadskonstruktion

Byggnadsfysik

Installationsteknik

Geologi och geoteknik

Energihushållning

Byggprocessen med entreprenadrätt

Årskurs / 3 /

Projektarbete i byggprocessen: Byggprojektledning Programarbete och bygglov Projektering och beräkningsarbete Byggstyrning

Valfria kurser

Examensarbete

Kontakt

Rebecca Little-Smith

Studie- och karriärvägledare / Programplanerare

infohbg@kansli.lth.se

042-35 67 40

Lise Jensen

Programledare

lise.jensen@hbg.lth.se

042–35 67 03