lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildningen

Högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik med arkitektur ger rätt kompetens för dagens byggbransch. Du får solid teknisk kompetens samt en helhetsförståelse av byggprojekt och de olika faserna i byggprocessen, samt direktkontakt med branschens aktörer redan under utbildningen. Dessutom är steget från avslutad examen till ett aktivt yrkesliv är kort.

Ett byggprojekt består av många olika faser och en byggnadsingenjör deltar i hela projektet från första början fram till att byggnaden tas i bruk. Arbetsuppgifterna för en byggnadsingenjör kan således vara mycket varierande: planering, konstruktion, produktion, projektledning, byggnadskontroll, administration och ekonomi är exempel på arbetsområden.

Som byggnadsingenjör har man inte bara teknisk kompetens, utan också en förståelse av byggprojektet som helhet. Man samarbetar med många yrkesgrupper som alla har sin roll i byggprocessen: beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare och myndigheter med flera. Ofta utförs arbetet i projektgrupper i nära samarbete med arkitekter och andra ingenjörer. 

Utbildningens inriktning mot arkitektur innebär att man utöver sin kompetens som byggnadsingenjör också får utvidgade kunskaper inom områdena byggnaders planering och gestaltning, arkitekturhistoria och visualiseringsteknik.

Byggsektorn är ekonomiskt och socialt kanske vår viktigaste samhällssektor. Byggandet av bostäder och lokaler ökar. Samtidigt ökar kraven på en hållbar samhällsutveckling med nya byggmaterial, byggmetoder och byggaktörer. Det moderna byggandet ställer därför stora ingenjörsmässiga krav på teknisk kompetens. Det hållbara samhället ställer krav inte bara på tekniskt godtagbara lösningar utan även på ändamålsenlig utformning och miljömedvetna lösningar. En sådan syntes – mellan byggteknik, miljökunnande och formgivning - finner du på denna utbildning.

Fortsatt utbildning

Efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund eller till masterutbildningen Energi – och miljöeffektiva byggnader i Helsingborg.

Examensbenämning

Högskoleingenjör i Byggteknik

Bachelor of Science in Engineering, Civil Engineering

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

samt

Ansökan

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagning och behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet

Rätt behörighet?

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola.