lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Porträtt

Carl Pettersson

Emma Nordwall, enhetschef, Helsingborgs brandförsvar

Utbildningen motsvarade det jag förväntade mig: lika delar traditionell ingenjörsutbildning som riktad utbildning mot brandskydd. För mig var det en komplett utbildning eftersom det även finns möjlighet att bredda sin utbildning med tillval vid avslutet av brandingenjörsutbildningen. Jag valde själv att både komplettera med civilingenjörsutbildning i riskhantering och räddningstjänstutbildning för brandingenjörer på MSBs skola i Revinge. På så sätt har jag möjlighet att arbeta inom flera olika områden: räddningstjänst, brand- och riskprojektering på konsultbolag, säkerhetsansvarig inom industrin, försäkringsbolag och så vidare. Jag tror inte heller att många andra utbildningar kan erbjuda den gemenskap och programkänsla som brandingenjörsprogrammet kan. Det nätverk som jag fick då har gett mig mycket i arbetslivet.

Just nu arbetar jag dels som enhetschef för enheten "Metod och kompetens" på Helsingborgs brandförsvar och dels som vakthavande brandingenjör i Skåne Nordväst. I min enhetschefsroll ansvarar jag för en enhet som arbetar med olycksutredning, insatsplanering och kompetensutveckling.

Alla tre ämnesområden säkerställer att all operativ personal på Helsingborgs brandförsvar har en bra insatsförmåga vid olyckor.

I min vakthavande brandingenjörsroll arbetar jag som räddningsledare vid stora olyckor i hela Skåne Nordväst. I framtiden får jag se vad jag kommer att göra, möjligheterna är som sagt många.