lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Porträtt

Jakob Kullmann

Jakob Kullmann

Jakob Kullmann har efter tre år på LTH:s Brandingenjörsutbildning valt att läsa vidare på LTH:s byggnadsutbildning i Riskhantering. Jakob är mycket engagerad i studentlivet, dels på sektionen men även inom Brandingenjörernas förening, BIIF, som arbetar med frågor angående sina medlemmar samt med kontakt till näringslivet. 

– Jag valde att plugga till Brandingenjör då jag från början ville bli brandman, men kände även att Universitetslivet lockade. Brandingenjör var därför ett självklart val då det öppnar upp många möjligheter inom dels räddningstjänsten, men även på den privata sektorn.

Utbildningen erbjuder en blandning mellan vetenskap och psykologi, vilket gör den bred och väldigt intressant tycker Jakob. 

– Man läser en hel del fördjupat inom kemin bakom brand, men även en del om hur människor fungerar i krissituationer.

Att studera på LTH och i Lund tycker Jakob är helt fantastiskt, det finns många roliga saker att engagera sig i och LTH erbjuder en stimulerande studiemiljö. Man får många kontakter genom att engagera sig i studentlivet men framförallt vänner för livet menar Jakob. 

– Hela staden är full av studentliv, vilket gör att man känner sig som hemma direkt. Jag som kommer från en större stad där det är väldigt lite personlighet, känner att detta är perfekt med allt inom gångavstånd. 

I framtiden skulle Jakob vilja arbeta med arbets- och projektledning inom större och mer komplexa projekt som ger många utmaningar och utrymme för kreativa lösningar. 

– Jag skulle även vilja testa att jobba med en större organisation så som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller FN, med förebyggande arbete för en god samhällsuppbyggnad. Att vara med och skapa ett säkert samhälle hade varit väldigt spännande.

 

Carl Pettersson