lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utbildningar som deltar på HTF

På Lunds Tekniska Högskola kan man läsa till civilingenjör, högskoleingenjör, arkitekt, industridesigner och brandingenjör. Till LTH tillhör också tekniskt basår, Trafikhögskolan i Ljungbyhed och livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

Läs mer om LTH:s utbildningar

Medverkande på HTF

F-sektionen - https://fsektionen.se/

 • Teknisk matematik

 • Teknisk fysik

 • Teknisk nanovetenskap

M-sektionen - http://www.maskinsektionen.com/

 • Maskinteknik

 • Teknisk design

I-sektionen - www.isek.se

 • Industriell ekonomi

V-sektionen - http://www.v-sektionen.se/

 • Väg- och vattenbyggnad

 • Lantmäteri

 • Brandingenjör

 • Riskhantering

K-sektionen - http://www.ksek.se/

 • Kemiteknik

 • Bioteknik

E-sektionen - https://eee.esek.se/

 • Elektroteknik

 • Medicin och teknik

D-sektionen - http://www.dsek.se/

 • Datateknik

 • Informations- och kommunikationsteknik

W-sektionen - http://www.wsek.tlth.se/

 • Ekosystemteknik

ING-sektionen 

  • Byggteknik - järnvägsteknik

  • Byggteknik - väg- och trafikteknik

  • Byggteknik med arkitektur

  • Datateknik

  • Elektroteknik med automationsteknik