GU-branschråd

Utbildningsprogrammen på LTH är indelade i områden och vardera område har ett branschråd vari representanter från det omgivande samhället (företag, organisationer osv) ingår. Branschråden träffas ca 1 gång per termin.

  • Branschrådet M, TD, I, LCSM, ID
  • Branschrådet F, Pi, Nano
  • Branschrådet V, A, L, Risk, Katastrof, EEBD, SUDES
  • Branschrådet E, C, D, BME
  • Branschrådet Livs, B, K, W

LTH:s utbildningsprogram

För mer information om branschråden, kontakta vicerektor för Samverkan och Innovation, alternativt vicerektor för Grundutbildning.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-11-16