lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Samverkan

Vi vill underlätta för er; företag, offentlig sektor och allmänhet att samverka med oss, såväl i regionen som i hela landet. 

Till stor del bedrivs forskningen vid LTH utifrån problemställningar i världen omkring oss och vi utför vår forsknings och undervisning i nära samverkan med företag och andra forskningsinstitutioner i Sverige eller utomlands.

Frågeställningar och utmaningar i vår omvärld är också en viktig utgångspunkt för våra studenters projekt och examensarbeten.

Kontakta gärna oss om ni har utmaningar, problem eller frågeställningar där  ni behöver senaste kunskapen eller teknologin för att komma framåt.

Välkommen till Lunds tekniska högskola, LTH.

Näringslivskontakter

Camilla Persson
Avdelningschef

Camilla ansvarar för regional samverkan samt företagskluster vid Näringslivscenter LTH. 

Telefon: 046-222 30 44 
E-postCamilla Persson
(Camilla sitter på Navet, rum 234, LTH)


Maria Coutouvalis
Näringslivskoordinator

ansvarar för samverkan med enskilda företag och andra rekryteringsaktörer vid Näringslivscenter LTH.

Telefon: 046-222 80 53
Epost: Maria Coutouvalis
(Maria sitter på Navet, rum 236, LTH) 


Anna Carlsson Flinth
Projektkoordinator, Operativt ansvarig MyCareer LTH

Anna ansvarar för verksamhetsområdena projektkoordinering, kommunikation och webb på Näringslivscenter LTH.

Tel: 046-222 37 58
E-post: Anna Carlsson Flinth
(Anna sitter på Navet, rum 238, LTH) 

Skolkontakter

Hanna Nilvall
Kommunikatör

Hanna arbetar med mässor och events bland annat för gymnasieskola och skola.

Telefon: 046-222 33 08
Epost: Hanna Nilvall
(Hanna sitter på Kårhuset bottenvåningen, LTH)


Lise-Lotte Mörner
Projektledare

Lise-Lotte arbetar med SI-verksamheten på LTH, gymnasieskolan och nationellt.

Tel: 046 - 222 37 15 
Epost: Lise-Lotte Mörner
(Lise-Lotte sitter i E-huset på Utbildningsservice)

Forskningskontakt

Annika Olsson
Vicerektor för Samverkan och innovation

Annika arbetar med strategiska samverkansfrågor för LTH och forskning.

Tel: 
046-222 97 34
E-post: Annika Olsson