lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Samverkan

Välkommen till Lunds tekniska högskola, LTH.

Vi vill underlätta för er; företag, offetlig sektor och allmänhet att samverka med oss, såväl i regionen som i hela landet. Till stor del bedrivs forskningen vid LTH utifrån problemställningar i världen omkring oss och vi utför vår forsknings och undervisning i nära samverkan med företag och andra forskningsinstitutioner i Sverige eller utomlands. Frågeställningar och utmaningar i vår omvärld är också en viktig utgångspunkt för våra studenters projekt och examensarbeten. Kontakta gärna oss om ni har utmaningar, problem eller frågeställningar där  ni behöver senaste kunskapen eller teknologin för att komma framåt.

Kontakt

Annika Olsson
Vicerektor för Samverkan och innovation
046-222 97 34