lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Hedersdoktorer genom åren

Hedersdoktorer 2012

Renée Andersson har uppmärksammat vikten av att inom klädbranschen kombinera etik, miljö och ekonomi. Genom sitt engagemang och kunskap har hon möjliggjort forskning och teknikutveckling kring vattenrening i Sydasien.

Marcel Stive föräras hedersdoktorstiteln tack vare sina betydande vetenskapliga insatser vad gäller förståelsen för hur klimatförändringar kommer att påverka världens kustområden. Höstens stormar har än mer aktualiserat denna problematik.

Jan Rabaey hör hemma inom elektronik och trådlös kommunikation. Han är en av grundarna bakom ett världsledande forskningscentrum, Berkeley Wireless Research Center och är en väldigt nytänkande och modig person som inte drar sig för att hämta inspiration från science fiction.

Hedersdoktorer 2011

Charlotta Falvin, född 1966, är senior director vid Research in Motion (RIM) i Malmö. Hon var fram till början av året VD för TAT. Charlotta Falvin har gjort stora insatser som affärsutvecklare, företagsledare och som föregångare i att etablera nya samarbetsformer mellan akademi och näringsliv.

Lena Ek, född 1958, är folkrättsjurist, Europaparlamentariker (c) och en stark företrädare för miljöanpassad kemiteknik och bioteknik. Hon sitter i Industri-, forsknings-, och energiutskottet och har ett starkt intresse för frågor som är viktiga för LTH, inte minst inom miljödriven teknikutveckling.

Giancarlo Spinelli, född 1946, är professor i teoretisk mekanik och arbetar sedan 1981 vid Politecnico di Milano. Hans forskningsområden har varit kontinuummekanik och relativistisk mekanik, men han har under flera decennier även varit en centralgestalt för internationalisering av högre utbildning.

Federico Capasso, född 1949, är professor i tillämpad fysik vid Harvard University och en av världens främsta forskare inom hetero- och nanodesignade komponenter. Han ligger bakom en uppsjö av unika koncept för elektroniska och optoelektroniska tillämpningar.

Örjan Larsson, född 1946, är civilingenjör från Väg och Vatten på LTH. Han har mellan 2001 och 2010 varit projektchef för Citytunneln i Malmö, som blev ett synnerligen lyckat anläggningsprojekt såväl tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt som tidsmässigt. Han är en föregångare i att skapa en aktiv samverkan mellan beställare och entreprenörer.

Hedersdoktorer 2010

Sir Peter Cook är en världsberömd arkitekt, 73 år, från bland annat Bartlett School of Architecture i London. Åren 2005 till 2009 var han gästprofessor vid Arkitektskolan på LTH. Detta har enligt skolchefen Christer Malmström inneburit en stor kvalitetshöjning i studieresultaten både p g a Peter Cooks undervisning och genom att andra lärare från hans stora internationella nätverk sökt sig hit. 

Henrik Almeida, 50 år, är linjechef vid Ericsson Research. Hans forskningsenhet, ”DSL Access Technologies” ansvarar för forskning och standardisering inom bredbandskommunikation på kopparnätet.

Hedersdoktorer 2009

SvenThore Holm är fil mag i kemi och biologi och var anställd vid länsstyrelsens naturvårdsenhet innan han 1982 blev chef för SUNs (Samverkan Universitet Näringsliv) kansli i Lund. Han har varit chef för Ideon (1985–94) och därefter vd för Teknikbrostiftelsen, sedermera Innovationsbron Syd AB.

Professor Kenneth J Schafer från Louisiana State University, Baton Rouge, USA är teoretiker inom forskningsfältet atomer i starka laserfält. Sedan ett utbytesår i Lund 2001 har han stött forskningen i atomfysik här.

Professor Peter Guttorp, University of Washington , Seattle, har också ett långvarigt samarbete med LTH, närmare bestämt med de matematiska statistikerna.

Hedersdoktorer 2008


Hans Eliasson, vd i Svenska Husföretagen AB i Göteborg och medlem av Lunds universitets rådgivande kommitté.

Isabel Spencer Martins var professor i mikrobiologi vid Universidad Nova i Lissabon, Portugal.

Ernst Bonek är professor emeritus i radiofrekvensteknik vid Wiens tekniska universitet, Österrike.

Hedersdoktorer 2007


Chunli Bai

Professor och Executive President vid Chinese Academy of Sciences. Utveckling av relationer Sverige-Kina samt stöd av forskningsprogram inom bl a nanovetenskap.

Mats Lindoff
CTO & Corp Vice President vid Sony Ericsson Mobile Communications AB. Teknikutveckling inom elektro- och datateknikområdet ssk telecom.

Richard M Murray
Professor vid California Institute of Technology. Utveckling av forsknings- och undervisningskontakter, ssk reglerteknik, mellan Caltech och LTH.

 

Hedersdoktor 2006

Kenji Hiruma
Doctor and Senior Research Scientist Hitachi i Tokyo, Japan. Utveckling av nanotrådar.

 

Hedersdoktorer 2005

Malin Falkenmark
Professor Uppsala universitet. Globala vattenförsörjningsfrågor, hydrologi.

Harald Skogman
Teknologie licenciat och tidigare VD för Novozymes Biopharma AB. Bioteknikutveckling.

Boris Smeds
Teknologie licenciat och sektionschef European Space Agency Darmstadt. Rymdkommunikation.

 

Hedersdoktorer 2004

Richard C Flagan
Professor California Institute of Technology. Aerosolteknologi.

Mikael Isaksson
Verkställande direktör UpZide Labs AB Luleå. Bredbandsutveckling VDSL.

Virapong Prachayasittikul
Vicerektor Mahidol University Bangkok. Medicinsk mikrobiologi, antibiotikaresistenta bakterier.

 

2003

Jørgen Bach Andersen
Professor Aalborg Universitet. Antenner och mobil kommunikation.

Graham C Goodwin
Professor University of Newcastle Australien. Reglerteknik.

Maria R Kula
Professor Heinrich-Heine Univ Düsseldorf. Enzymteknologi.

 

Hedersdoktorer 2002

Edward Cussler
Professor University of Minnesota. Masstransport och diffusion, kemiteknik.

Christer Fåhraeus
Master of Science och direktör Anoto Lund. Innovationer och entreprenörskap.

Lars Lerup
Professor Rice University Houston. Arkitektur och stadsutveckling.

 

Hedersdoktorer 2001

Nicholas C. Kraus
Doctor of Philosophy, Ph.D. , Vicksburg, Mississippi. Kustnära processer med inverkan på sediment och erosion.

Frederik Paulsen
Styrelseordförande i Ferringgruppen, Paris. Peptidkemi, läkemedel.

 

Hedersdoktorer 2000

Iain D Campbell
Professor, Oxford University, United Kingdom. NMR metoder på biologiska system

Sven Landelius
VD Öresundkonsortiet, Malmö. Bygg- och anläggningar, Öresundsbron

Colin J Williams
VD SCA Packaging Bryssel. Transportförpackningar.

 

Hedersdoktorer 1999

Robert Brodersen
Professor, University of California, Berkeley. Kretskonstruktion.

Santiago Calatrava
Doctor, Zürich. Ingenjörskonst, konst och arkitektur.

Philip Hutchinson
Professor, Cranfield United Kingdom. Flödesmekanik och förbränningsfysik.

 

Hedersdoktorer 1998

Lennart Ahlgren
Teknologie doktor och direktör AssiDomän. Skogsindustriell forskning.

Valdimar K Jónsson
Professor, Reykjavik. Nordiskt samarbete inom värme- o kraftteknik samt matematisk statistik.

Herbert Kroemer
Professor, University of California, St Barbara. Modern halvledarelektronik.

 

Hedersdoktorer 1997

John L Campbell
Professor, University of Guelph, Canada. PIXE (Particle-Induced X-ray Emission Analysis).

Nguyen Manh Kiem
Doctor and viceminister, Vietnam. Arkitektur och byggande.

Peter N T Wells
Professor, Bristol Gen Hospital, England. Ultraljudsteknik.

 

Hedersdoktorer 1996

Paul Kühn
Professor, University Stuttgart. Telekommunikation.

Jan Uddenfeldt
Teknologie doktor, Ericsson Radio Systems. Vågutbredning, kretskonstruktion och signalbehandling.

 

Hedersdoktorer 1995

Jan Ellesson
Filosofie licenciat, Lund. Klimatobservationer, mätdata.

Nils-Ole Lund
Professor, Aarhus. Arkitektur och arkitekturhistoria. 

David Q Mayne
Professor, University of California, Davis. Reglersystem.

Lars Zetterberg
Professor, Stockholm. Telekommunikationsteori, signalbehandling.

 

Hedersdoktorer 1994

Arthur E Clark
Doctor, US Naval Surface Warfare Center. Magnetostriktiva material.

Isao Karube
Professor, Univ of Tokyo. Biosensorteknologi.

Kurt Katzeff
Director, Eurescom, Heidelberg. Telekommunikations- och programvaruområdet.

 

Hedersdoktorer 1993

Hinrich Enderlein
Forskningsminister, Brandenburg. Forskningssamverkan.

Ben Mottelsen
Professor, Nordita, Köpenhamn. Teoretisk kärnfysik.

Ro Rydin
Direktör, Svenska industri förbundet och SCA. Skogsindustriell forskning m.m.

 

Hedersdoktorer 1992

Ingen utsedd.

 

Hedersdoktorer 1991

Immanuel Broser
Professor, Technische Universität, Berlin. Halvledarfysik.

Gustavus J Simmons
Doctor, Sandia National Laboratories, New Mexico. Matematik, autentiseringsteori.

Göran Schildt
Filosofie doktor, Ekenäs, Finland. Konsthistoria m.m.

Philip Thomas
Doctor, Fire Research Station, London. Brandfysik.

 

Hedersdoktorer 1990

Dieter Behrens
Professor, Dechema, Frankfurt. Material o korrosion, kemiteknik.

James L Massey
Professor, ETH, Zürich. Telekommunikationsområdet.

Kristen Nygaard
Professor, Universitetet i Oslo. Programmering, programspråk.  (2002)

 

Hedersdoktorer 1989

Ingen utsedd.

 

Hedersdoktorer 1988

Giancarlo de Carlo
Professor, Genua. Modern arkitekturutveckling; bildandet av Ilaud (organisation för arkitekt skolor).

Arthur L Schawlow
Professor, Stanford University, USA. Laserspektroskopi.

 

Hedersdoktorer 1987

Nicolaas Boom
Professor, Erasmus Universiteit Rotterdam. Medicinsk ultraljudsteknik.

Carver Mead
Professor, California Institute of Technology. Mikroelektronik.

 

Hedersdoktorer 1986 - LTHs 25-årsjubileum

Sven Brohult
Professor, Lund. Uppbyggnad av sektionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Hjalmar Olsson
Doktor, Stockholm. Uppbyggnaden av Lunds Tekniska Högskola, LTH och ordförande i organisationskommittén.

Heinrich Ursprung
Professor, Die Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, Zürich. Utbildnings och forskningssamarbete med Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Christoph Wehrli
Professor, Die Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, Zürich. Utbyte inom civ ing utbildningen vid ETH och Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Ragnar Woxén
Professor, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Uppbyggnaden av Lunds Tekniska Högskola, LTH och verkställande ledamot i organisationskommittén.

 

Hedersdoktorer 1985

Ingen utsedd.

 

Hedersdoktorer 1984

Asit Biswas
Doctor and director, England. Global vattenvetenskap.

Björn Svedberg
Direktör, LM Ericsson. Insatser för forskning o undervisning inom elektronikområdet vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

 

Hedersdoktor 1983

Nils Hörjel
Landshövding, Malmö. Engagemang för teknisk och naturvetenskaplig forskning.

 

Hedersdoktorer 1982

Björn Nilsson
Direktör, Sv. Philips AB, Stockholm. Insatser för samarbete högskola-industri inom elektronik och data.

Olafur Sigurdsson
Direktör, Kockums, Malmö. Internationellt skeppsbyggeri, konstruktion och tillverkning.

 

Hedersdoktor 1981

Walter Heywang
Professor och forskningsansvarig inom Siemenskoncernen, Neukerferloh, Västtyskland. Halvledarelektronik.

 

Hedersdoktor 1980

James Dooge
Professor, University of Dublin. Hydrologi.

 

Hedersdoktorer 1979

 Ingen utsedd.

 

Hedersdoktorer 1978

Christian Jacobaeus
Direktör, LM Ericsson, Stockholm. Telekommunikation.

Nils-Hugo Hallenborg
Direktör, Kockums, Malmö. Insatser inom varvsindustrin.

 

Hedersdoktorer 1977

Karl Winnacker
Doctor, Hoechst AB, Frankfurt am Main. Forskning och kontaktutbyte inom kemiområdet Västtyskland-Sverige 1976.

Olle Gimstedt
Direktör, Oskarhamnsverkets Kraftgrupp AB. Kärnkraftteknikens utveckling.

Dick Lundqvist
Filosofie licenciat, ASEA, Stockholm. Halvledarforskning.

 

Hedersdoktorer 1975

Gerhard Becker
Professor, Physikalisch-Techn Bundesanstalt, Braunschweig. Tid o frekvens.

Ralf Erskine
Arkitekt, Stockholm. Varierande arkitekturprojekt.

Harry Jönsson
Direktör, Kockums, Malmö. Skeppsbyggnadsteknik, arbetsskydd.

Heinrich Stabe
Professor, Universität Stuttgart. Finmekanik.

Jørn Utzon
Arkitekt, Danmark. Nytänkande och konstnärlig utveckling inom arkturområdet.

 

Hedersdoktorer 1974

Rune Elmqvist
Medicine doktor, Stockholm. Utveckling av mätinstrument inom medicinsk diagnostik.

Vujica Yevjevich
Professor, Colorado State University, USA. Hydrologisk forskning.

 

Hedersdoktorer 1973

Klas Anshelm
Arkitekt Sveriges Arkitekters Riksförbund, SAR, Lund. Lunds Tekniska Högskolas, LTHs, arkitekt med särpräglad och individuell gestaltningsförmåga.

Lennart Lundin
Forskningsingenjör vid Institutet för atomfysik, Lund. Beam-foil-spektroskopi.

Richard Muther
Director Muther International, Kansas City (gästprofessor i Lund). Industriplanering och transportanalys.

Greger Paulsson
Professor i konsthistoria, Uppsala universitet. Den nya arkitekturen, generalkommissarie för Stockholmsutställningen 1930.

 

Hedersdoktor 1967

Per Stenberg
Civilingenjör och produktionschef Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö. Konstruktions- och produktionstekniska frågor inom skeppsbyggnad.