lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vårutställningar med Arkitektskolan

2016-05-25

På Malmö Live, men också i A-huset. Välkomna på vernissage för vårutställning onsdagen den 25 maj.

Den 25 maj slogs dörrarna upp inte bara till Arkitektskolans vårutställning på LTH, utan också till en regional examensutställning som hålls på Malmö Live och samlar regionens design- och arkitekturutbildningar.

Arkitektskolans vårutställning öppnar i A-huset

Är du nyfiken på framtidens arkitekter? Klockan 18 den 25 maj välkomnas allmänheten till vernissage – det är dags för Arkitektskolans årliga vårutställning på LTH.

I utställningen medverkar studenter från alla årskurser vid Arkitektskolans tre utbildningsprogram.

Allmänheten välkomnas till den festliga invigningen, och utställningen kan besökas under vardagarna 26–31 maj mellan 8.00 och 18.00.

I år är det stor variation när det gäller projekten, som är gjorda av både kandidat- och mastersstudenter.
- Förutom huvudnummer i form av trähusmodeller som ettorna och tvåorna gjort och kandidatstudenternas examensprojekt, ställer vi till exempel ut möbelkursen med stolar och lampor som även var med på årets möbelmässa i Stockholm. Resultaten från kursen Creative Tools med avancerade 3D-studier och digitalt fabricerade modeller finns även att se på utställningen. Det kommer att bli en mycket inspirerande vårutställning, säger Lovisa Roegind, som i likhet med Fanny Jiseborn är utställningskoordinator och student på exjobbnivå.

Så här skriver professor Christer Malmström, skolchef vid Arkitektskolan, i det engelskspråkiga programmet:

"It is with great pleasure we take this opportunity to present selected works of spring 2016. All years, from first to fifth, exhibit their projects in drawings, models and installations. The range of projects is, as usual, wide: from the design of wood houses to Norway’s dramatic fjord landscape and the extreme environments of the Philippines."


Vårutställning @Malmö Live

Arkitektskolan vid Lunds universitet deltar även i Form/Design Centers vårutställning som i år hålls på Malmö Live:

http://www.formdesigncenter.com/utstallningar/varutstallning-2016/

Vernissage: 25 maj klockan 18.00–21.00

Kom till Malmö Live och titta på utställningen varje dag, öppet kl 10-18 till och med 5 juni, då utställningen stänger klockan 14.

Form/Design Center samlar regionens design- och arkitekturutbildningar för en gemensam examensutställning. I utställningen visas kandidat- och masterprojekt från följande bland annat Arkitektskolan respektive Industridesignskolan vid Lunds universitet.


Fakta / Arkitektskolans vårutställning

Mellan 700 och 800 personer brukar infinna sig när Arkitektskolans vårutställning vid LTH öppnar. Till vernissagen kommer också många nyfikna ungdomar som funderar på att söka till Arkitektskolan.

Inom Arkitektskolan finns tre utbildningsprogram: det femåriga arkitektprogrammet, en tvåårig internationell master i arkitektur och en tvåårig internationell master i hållbar stadsgestaltning.

Sammanlagt har Arkitektskolan cirka 350—400 studenter per år, varav drygt hundratalet är engelskspråkiga.